Akademia Liderów Biznesu. Innowacyjne podejście do biznesu

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Cel kursu:

Poznanie innowacyjnych kompetencji biznesowych oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach, pragnących poznać współczesne narzędzia komunikacyjne i organizacji pracy w celu umocnienia własnego wizerunku w zakładzie pracy, wobec kierownictwa firmy oraz klientów.

 

Adresaci:

Szkolenie przeznaczone jest dla studentów, klubowiczów Zamku Cieszyn, small businessowner oraz wszystkich osób pracujących w środowisku biznesowym.


Program kursu :

Budowanie wizerunku „dobrego pracownika w firmie”. Autoprezentacja emploee branding:

 • Czym jest nieuświadomione i świadome kreowanie wizerunku
 • Metody wspierania budowy wizerunku: Demonstrating Higher Value (DHV)
 • Opracowanie własnego wizerunku
 • Nasze relacje z otoczeniem w oparciu o koło Mehrabiana – kompetencje zawodowe a komunikacyjne:
 • Znaczenie umiejętności porozumienia we współczesnym świecie w stosunku do wiedzy: 85% vs. 15%
 • Zakłócenia w procesie: mówienie - odbiór i skutki tego dla osiągnięcia sukcesu zawodowego i osobistego
 • Submodalności – czyli kto jest nastawiony na odbiór słów/gestów/ obrazów
 • Klaryfikacja – sposoby przejrzystego, nieskażonego przekazu dzięki użyciu: precyzyjnego języka, dopytania, powtórzenia, metafory, parafrazy
 • Wykorzystanie wiedzy w celu rozwoju osobistego
 • My w relacji z innymi na podstawie modelu Erica Berne’a. Analiza transakcyjna w odniesieniu do relacji zawodowych i codziennych:
 • Czym są zapisy (skrypty) dla dalszego funkcjonowanie w otoczeniu współpracowników, znajomych i bliskich
 • Rodzaje typowych reakcji określanych mianem: Rodzica, Dorosłego, Dziecka
 • W celu perswazyjnym i profesjonalnym, dążenie do przekształcanie komunikatów w stronę przekazu: Dorosły – Dorosł
 • Jak zarządzać sobą w czasie - jak pracować by realizować cele osobiste i zawodowe:
 • Czas to pieniądz? Czas jako kapitał. Oszacowanie kapitału czasu.
 • Ustalanie priorytetów dla celów wg matrycy Eisenhowera: ważny/pilny
 • Doprecyzowanie celów wg metody SMART i SMARTER
 • Zagrożenia planowania wynikające z biorytmów i zewnętrznych ograniczeń
 • Planowanie zadań w ciągu: roku, miesiąca, tygodnia i dnia.
 • Asertywność oraz inne postawy wobec otoczenia – zastosowania w życiu prywatnym i zawodowym:
 • Postawy: agresywna, bierna, manipulacyjna i asertywna. Ich następstwa.
 • Postawa asertywna wyrażająca zdanie twierdzące i odnosząca się negatywnie.
 • Skrypty zachowań asertywnych w sytuacjach reklamacji oraz rozpatrywania zastrzeżeń w biznesie.

Negocjacje w biznesie i życiu osobistym:

 • Przedmioty negocjacji
 • Strategie negocjacyjne: w-w, w-p, p-w, p-p
 • Przygotowanie do negocjacji
 • Targowanie się
 • Finalizacja

Etyka rozmów telefonicznych:

 • Profesjonalna a prywatna rozmowa telefoniczna
 • Zastosowania i korzyści z profesjonalnego prowadzenia rozmów telefonicznych
 • Błędy mające skutki w postaci niepowodzenia uzgodnień telefonicznych
 • Sposoby podnoszenia skuteczności w prowadzeniu rozmów telefonicznych
 • Analiza SWOT
 • Przygotowanie: osoba i sytuacje.
 • Teleskrypty – jak prowadzić różne typy rozmów
 • Style prowadzenia rozmów profesjonalnych

Metoda 5S w biurze - Kaizen pracy w biurze:

 • Geneza powstania filozofii kaizen,
 • Zastosowania kaizen w lean manufacturing i TPS
 • Muda – czym jest i jaka jest jej rola w kaizen
 • Metoda 5S: selekcja, systematyka, sprzątanie, standaryzacja i samodoskonalenie
 • Rola audytów, przebieg i konstrukcja formularzy audytowych

Twórcze narzędzia w rozwiązywaniu problemów i przygotowaniu projektów:

 • Metoda burzy mózgów
 • Metoda odwróconej burzy mózgów
 • Metoda map umysłowych
 • Metoda Ichikawy
 • Metoda słowa lateralnego – De Bono

Permanentny rozwój – coaching i inne narzędzia wspierające rozwój osobisty:

 • Ocena pracownicza
 • Szkolenia w zespołach i indywidualne,
 • E-learning
 • Mentoring
 • Doradztwo
 • Coaching
 • Terapia

 

 

Zapewniamy:

Salę wyposażoną w sprzęt multimedialny

Autorskie materiały szkoleniowe

Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu

 

 

Dane kontaktowe:

Centrum studiów podyplomowych i szkoleń
Tel. 32 295 93 11 lub 32 295 93 95
e-mail: podyplomowe@wsb.edu.pl

 

 

Praca

Osoby, które wezmą udział w procesie szkolenia będą zorientowane w metodach stosowanych w firmach w celu poprawy efektywności pracy. Poszerzą samoświadomość i dostarczą skutecznych rozwiązań do działania zarówno w charakterze pracownika jak i właściciela firmy.

 

Opłaty

Koszt kursu:

500 zł


Dane do przelewu:

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
41- 300 Dąbrowa Górnicza
ul. Cieplaka 1c

ING Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza 64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy