Akademia Managera Trade Marketingu

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Czas trwania: 96h

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest poznanie praktycznych technik i metod zarządzania produktami w przestrzeni sprzedaży oraz budowania projektów marketingowych w handlu detalicznym.

Atuty:

W ramach szkolenia uczestnicy nabędą kluczowych umiejętności związanych z Trade Marketingiem tj.:

 • budowanie strategii zarządzania produktami i markami w miejscu sprzedaży,
 • poznanie zasad budowania skutecznych strategii asortymentowych przez narzędzia zarządzania kategorią,
 • poznanie skutecznych narzędzi zarządzania zespołem handlowym,
 • poznanie zasad psychologii zachowań klienta w odniesieniu do asortymentu
  i półki sklepowej,
 • poznanie zasad jak należy układać asortyment, aby maksymalizować korzyści dla klienta i sklepu,
 • umiejętność budowania efektywnych ekspozycji i posługiwania się materiałami POS w miejscach sprzedaży,
 • umiejętność pokazywania producentami korzyści wynikających z zastosowania zasad zarządzania kategorią i merchandisingu,
 • poznanie technik negocjacji handlowych i przezwyciężania zastrzeżeń klienta,
 • położenie szczególnego nacisku na wyjątkowość oferty producenta
  i przedstawienie wyróżników,
 • poznanie zasad budowy kategorii u producentów i w sieciach handlowych.


 

Program kształcenia:

 

Nazwa zajęć

Moduł I ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM HANDLOWYM – INSPIRUJĄCY LIDER

Prowadzący: JAKUB LEWANDOWSKI

Psychologia sukcesu managera (automotywacja i motywacja)

Komunikacja interpersonalna w relacji z Klientami i podwładnymi

Motywacja pozytywna i negatywna - sposoby budowania pewności siebie

Budowanie pewności siebie oraz motywacji zespołowe

Motywacja zewnętrzna i wewnętrzna -dialogi wewnętrzne

Rozliczanie zadań (metoda coachingowa)

„Koło życia” – autodiagnoza swojego życia (co mam do wzmocnienia i jak to zrobić – plan działania)

Plan działania na przyszłość – Reguła „21”

 

Moduł II MERCHANDISING i zarządzanie półką w punkcie sprzedaży

PROWADZĄCY: ROMAN SZYMCZAK

Marketing – koncepcje P.Kotlera – 4P’s, Marketing 3.0

Merchandising – cele, zadania, zakres w odniesieniu do detalu

Zasady merchandisingu – 10 żelaznych zasad

Florplan – etapy, zasady, cele zagospodarowania powierzchni handlowej – makiety

Budowanie półki sklepowej – zasady, strategie, rozwiązania na podstawie przykładów z różnych asortymentów

Ekonomiczne wyliczenie efektywności półki sklepowej

Crossmarchandising – zastosowanie w celu zwiększenia sprzedaży
i wizerunku marki w sklepie

 

Moduł III VISUAL MERCHANDISING W PRAKTYCE

PROWADZĄCY: DAGMARA HABIERA

Czym jest Visual Merchandising i jego znaczenie dla wyników sprzedaży.

Związek między schematami zachowań klienta a aranżacją przestrzeni handlowej.

Rentowność sklepu a Visual Merchandising.

Rola i budowanie stref sprzedaży (witryna/ strefa wizerunkowa, sklep).

Wpływ prawidłowej ekspozycji na decyzje zakupowe klientów.

Wpływ wizerunku sklepu na wizerunek marki.

Złote zasady VM.

Analiza oferty marki, sposobu prezentacji oraz materiałów reklamowych w odniesieniu do problemów ekspozycyjnych - warsztat.

Wypracowanie koncepcji poprawiających ekspozycję i widoczność marki w sklepach

 

Moduł IV ZARZĄDZANIE KATEGORIĄ – DOBÓR ASORTYMENTU

PROWADZĄCY: ROMAN SZYMCZAK

Proces zarządzania kategorią – cele i etapy realizacji

Analiza strategiczna (firmy, konkurencji) w odniesieniu do asortymentu – SWOT

Drzewko decyzyjne klienta – narzędzie zarządzania kategorią

Analiza asortymentowa – optymalizacja oferty

Role kategorii asortymentowych w punkcie sprzedaży

Strategie kategorii w grupach towarowych

Analizy ekonomiczne w procesie zarządzania kategorią

 

Moduł V PSYCHOLOGIA ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH

PROWADZĄCY: JOANNA WYSOCKA-PAWLAK

Zasady psychologii zachowań w odniesieniu do detalu

Zagadnienia z zakresu psychologii postrzegania

Motywacje do kupna i rola emocji w punkcie sprzedaży

Typy reprezentacji sensorycznej klienta

Potrzeby klienta i wpływ sklepu na ich odkrywanie

Zakupy planowane i nieplanowane

Mózg na zakupach

Psychologia zachowań klienta w praktyce – zasady i przykłady

 

Dane kontaktowe:

Centrum studiów podyplomowych i szkoleń
Tel. 32 295 93 11 lub 32 295 93 95
e-mail: podyplomowe@wsb.edu.pl

Praca

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do absolwentów studiów z zakresu marketingu, którzy chcieliby specjalizować się w zakresie trade marketingu (marketingu handlowego), absolwentów kierunków biznesowych zainteresowanych rozwojem wiedzy z zakresu marketingu handlowego oraz zarządzania produktem w miejscu sprzedaży, menedżerów działów sprzedaży i marketingu w firmach produkcyjnych i handlowych,  pracowników marketingu w sieciach sprzedaży oraz wszystkich osób rozwijających własną ścieżkę kariery w zakresie podwyższenia kwalifikacji zawodowych w zakresie trade marketingu.

Opłaty

 

 • Cena kursu: 6400 zł/osoba

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

 

 

 

 

 

 

 

Firma PASJA Grupa Dobrych Trenerów powstała w 2004 roku. Specjalizuje się w:

+ prowadzeniu projektów szkoleniowych, z takich obszarów jak:
+ negocjacje
+ sprzedaż
+ zarządzanie,
+ umiejętności interpersonalne,
+ rozwój osobisty i HR
+ merchandising
+ trade marketing
+ coachingu:
+ business,
+ executive
+ life
+ merchandisingu:
+ budowanie strategii asortymentowej
+ merchandising produktów – FMCG, świeżych, non-food
+ zarządzanie cenami
+ tworzenie ksiąg standardów.