Certyfikowany Analityk Ryzyka wg ISO/IEC 31010

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie z metodami opisanymi w normie ISO/IEC 31010. W odniesieniu do każdej z 31 metod omówione zostanie jej zastosowanie i ogólne założenia. Dla sześciu wybranych metod zostaną przeprowadzone warsztaty z szczegółowym omówieniem metody oraz przeprowadzeniem praktycznych case study. W ten sposób uczestnicy przygotują się do praktycznego ich zastosowania. Poznają też ich mocne i słabe strony.

Adresaci:

 Kurs przeznaczony jest dla Risk Manager'ów, analityków ryzyka, Pracowników Biura Ochrony Informacji, osób zarządzających ciągłością biznesu oraz pracowników działu Audytu i Kontroli wewnętrznych.


Program kursu:

1.    Proces analizy ryzyka – omówienie
2.    Metody i pojęcia w zarządzaniu ryzykiem
3.    31 metod w zarządzaniu ryzykiem – zastosowania, mocne i słabe strony
4.    Omówienie i warsztaty z następujących metod:
o    Hazard and operability studies (HAZOP),
o    Business impact analysis,
o    Failure mode effect analysis,
o    Cause and consequence analysis,
o    Reliability centred maintenance,
o    Risk indices,
5.    Podsumowanie - najczęstsze błędy i dobre praktyki


Prowadzący:

Doświadczony Trener TÜV NORD Polska.


Zapewniamy:

  •  salę wyposażoną w sprzęt multimedialny
  •  zaświadczenie
  •  materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika

 

Dane kontaktowe:

Centrum studiów podyplomowych i szkoleń
Tel. 32 295 93 11 lub 32 295 93 95
e-mail: podyplomowe@wsb.edu.pl

 

 

Praca


Uczestnicy zapoznają się z metodami opisanymi w normie ISO/IEC 31010. W odniesieniu do każdej z 31 metod omówione zostanie jej zastosowanie i ogólne założenia. Dla sześciu wybranych metod zostaną przeprowadzone warsztaty z szczegółowym omówieniem metody oraz przeprowadzeniem praktycznych case study. W ten sposób uczestnicy przygotują się do praktycznego ich zastosowania. Poznają też ich mocne i słabe strony.
 

 

Opłaty

Koszt kursu:

750 zł


Dane do przelewu:

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
41- 300 Dąbrowa Górnicza
ul. Cieplaka 1c

ING Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza 64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

 

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy