Certyfikowany Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji wg ISO 27001

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i uzyskanie uprawnień do przeprowadzania auditów wewnętrznych w organizacji. Szkolenie w większej części składa się z ćwiczeń, które utrwalają nabytą wiedzę. Po wykonaniu ćwiczeń uczestnicy prezentują wyniki swojej pracy, które następnie są analizowane przez wykładowcę. Podczas szkolenia uczestnicy przeprowadzają również audit symulacyjny.

Adresaci:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób przygotowujących się do przeprowadzania auditów oraz osób przewodzących audity wewnętrzne oraz dla osób, które będą auditowani i pragna poznać proces auditowania na bazie normy ISO/ICE 27001


Program kursu:

1.    Wprowadzenie do zarządzania bezpieczeństwem informacji
2.    Analiza i interpretacja normy ISO/IEC 27001
3.    Zarządzanie bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001 a zarządzanie jakością wg ISO
4.    9001
5.    Audit wewnętrzny w systemie zarządzania bezpieczeństwem informacji
6.    Planowanie, realizacja, dokumentacja auditu SZBI
7.    Techniki pozyskiwania dowodów z auditu
8.    Analiza obserwacji z auditu. Formułowanie niezgodności
9.    Ćwiczenia praktyczne
10.    Egzamin
Szkolenie kończy się egzaminem. Każdy uczestnik kursu, który uzyska pozytywną ocenę z egzaminu otrzyma certyfikat auditora wewnętrznego wg normy ISO 27001.


Prowadzący:

Doświadczony Trener TÜV NORD Polska.

 

Dane kontaktowe:


Centrum studiów podyplomowych i szkoleń
Tel. 32 295 93 11 lub 32 295 93 95
e-mail: podyplomowe@wsb.edu.pl

 

 

 

 

Praca

Nabycie wiedzy i uzyskanie uprawnień do przeprowadzania auditów wewnętrznych w organizacji. Szkolenie w większej części składa się z ćwiczeń, które utrwalają nabytą wiedzę. Po wykonaniu ćwiczeń uczestnicy prezentują wyniki swojej pracy, które następnie są analizowane przez wykładowcę. Podczas szkolenia uczestnicy przeprowadzają również audit symulacyjny.

 

 

 

Opłaty

Koszt kursu:

750 zł

 


Dane do przelewu:

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
41- 300 Dąbrowa Górnicza
ul. Cieplaka 1c

ING Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza 64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

 

 

 

 

Oferta specjalna

 

 

 

Partnerzy