Certyfikowany Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw wg ISO 28000

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Cel kursu:

W ramach szkolenia uczestnicy poznają wymagania normy, ich interpretacje oraz sposoby realizacji. Poznają rolę i zadania funkcji Auditora na etapie wdrożeia i utrzymania systemu zarządzania łańcuchem dostaw. Omawiane są sposoby realizacji wymagań normy ISO 28000 ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych AEO (Authorized Economic Operator). Podczas warsztatów uczestnicy aktywnie przygotowują się do przeprowadzenia auditu i opracowują pytania auditowe. Ćwieczą interpretację wymagań normy i identyfikują niezgodności.
 


Adresaci:

Kandydaci na Menadżerów zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw/AEO oraz audytorów wewnętrznych


Program kursu:

1.    Globalne spojrzenie na bezpieczeństwo w łańcuchu dostawa
2.    Dlaczego ISO 28000?
3.    Interpretacja wymagań normy ISO 28000 z punktu widzenia auditora
4.    Analizy ryzyka w łańcuchu dostaw
5.    Dokumentacja systemu bezpieczeństwa
6.    Integracja z pozostałymi standardami ISO
7.    Audit wewnętrzny w systemie zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw.
8.    Co to jest audit? Pojęcia, etapy auditu.
9.    Planowanie auditu. Przygotowywanie list kontrolnych pytań i kwestionariuszy auditowych
10.    Techniki pozyskiwania dowodów z auditu
11.    Analiza obserwacji z auditu. Formułowanie niezgodności
12.    Ćwiczenia praktyczne.
13.    Egzamin
Kurs kończy się egzaminem. Każdy uczestnik kursu, który uzyska pozytywną ocenę z egzaminu otrzyma certyfikat auditora wewnętrznego wg normy ISO 28000.


Prowadzący:

Doświadczony Trener TÜV NORD Polska.


Zapewniamy:

  •     salę wyposażoną w sprzęt multimedialny
  •     Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu
  •     materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika

 

Dane kontaktowe:


Centrum studiów podyplomowych i szkoleń
Tel. 32 295 93 11 lub 32 295 93 95
e-mail: podyplomowe@wsb.edu.pl

 

Praca

Przygotowanie uczestników szkolenia do wdrożenia, utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania wg normy ISO 28000, w tym samodzielnego przygotowania, przeprowadzenia i udokumentowania ustaleń auditu wewnętrznego.

 

Opłaty

Koszt kursu:

750 zł

 


Dane do przelewu:

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
41- 300 Dąbrowa Górnicza
ul. Cieplaka 1c

ING Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza 64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

 

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy