Certyfikowany Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i uzyskanie uprawnień do przeprowadzania auditów wewnętrznych w organizacji. Szkolenie w większej części składa się z ćwiczeń, które utrwalają nabytą wiedzę. Po wykonaniu ćwiczeń uczestnicy prezentują wyniki swojej pracy, które następnie są analizowane przez wykładowcę. Podczas szkolenia uczestnicy przeprowadzają również audit. Każdy uczestnik szkolenia, który uzyska pozytywną ocenę z egzaminu otrzyma certyfikat potwierdzający uprawnienia auditora wewnętrznego systemu zarządzania wg ISO 9001:2008.

Adresaci:

Szkolenie przeznaczone jest dla kandydatów na auditorów wewnętrznych oraz dla auditorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością, zawiera elementy doskonalenia wiedzy i umiejętności auditowania. Szkolenie uwzględnia planowane zmiany w normie ISO9001:2015.


Program kursu:

1.    Wprowadzenie do norm serii ISO 9000
2.    Interpretacja wymagań normy ISO 9001
3.    Niezgodności. Odniesienie i klasyfikacja niezgodności. Formułowanie niezgodności
4.    Audit systemu jakości. Proces auditu, rodzaje auditów, zasady auditowania, zarządzanie programem auditów
5.    Kompetencje i cechy osobowe auditorów
6.    Przygotowanie auditu, plan i lista pytań auditowych
7.    Działania auditowe na miejscu
8.    Ustalenia i wnioski z auditu
9.    Raport z auditu
10.    Egzamin
Szkolenie kończy się egzaminem. Każdy uczestnik, który uzyska pozytywną ocenę z egzaminu otrzyma certyfikat potwierdzający uprawnienia auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością wg wymagań normy ISO 9001.


Prowadzący:

 Doświadczony Trener TÜV NORD Polska.

 

Dane kontaktowe:


Centrum studiów podyplomowych i szkoleń
Tel. 32 295 93 11 lub 32 295 93 95
e-mail: podyplomowe@wsb.edu.pl

 

 

Praca

Nabycie wiedzy i uzyskanie uprawnień do przeprowadzania auditów wewnętrznych w organizacji. Szkolenie w większej części składa się z ćwiczeń, które utrwalają nabytą wiedzę. Po wykonaniu ćwiczeń uczestnicy prezentują wyniki swojej pracy, które następnie są analizowane przez wykładowcę. Podczas szkolenia uczestnicy przeprowadzają również audit. Każdy uczestnik szkolenia, który uzyska pozytywną ocenę z egzaminu otrzyma certyfikat potwierdzający uprawnienia auditora wewnętrznego systemu zarządzania wg ISO 9001:2008.

 

 

 

Opłaty

Koszt kursu:

750 zł

 

Dane do przelewu:

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
41- 300 Dąbrowa Górnicza
ul. Cieplaka 1c

ING Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza 64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

 

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy