Certyfikowany Manager ds. Zarządzania Ryzykiem wg ISO 31000

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Cel szkolenia:

Pozyskaniem wiedzy na temat metod oceny ryzyka.

Adresaci:

Szkolenie przeznaczone jest dla menedżerów ryzyka, właścicieli procesów biznesowych, osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem i zgodnością     z zewnętrznymi wymogami, menedżerów projektów oraz osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji, zatrudnionych na wszystkich szczeblach organizacji, w szczególności obecnych i przyszłych managerów ryzyka.


Program kursu:

1.    Metody i pojęcia w zarządzaniu ryzykiem
2.    Proces analizy ryzyka – omówienie
3.    Zarządzanie ryzykiem – strategiczne zarządzanie organizacją
4.    Omówienie najbardziej powszechnych metod oceny ryzyka
5.    Przeprowadzenie przykładowej oceny ryzyka
6.    Projektowanie procesu zarządzania ryzykiem
7.    Najczęstsze błędy i dobre praktyki Szkolenie kończy się egzaminem.


Prowadzący:

Doświadczony Trener TÜV NORD Polska

 

Dane kontaktowe:


Centrum studiów podyplomowych i szkoleń
Tel. 32 295 93 11 lub 32 295 93 95
e-mail: podyplomowe@wsb.edu.pl

 

 

Praca

Uczestnicy będą mieli możliwość przeprowadzenia przykładowej oceny ryzyka oraz zdobędą informację na temat zbierania danych wejściowych do oceny ryzyka i sposobu definiowania i prezentacji jej wyników.

 

Opłaty

Koszt kursu:

750 zł


Dane do przelewu:

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
41- 300 Dąbrowa Górnicza
ul. Cieplaka 1c

ING Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza 64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

 

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy