Efektywność biznesowa szkoleń - jak to osiągnąć?

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

Celem tego szkolenia jest prezentacja innowacyjnego podejścia do zarządzania szkoleniami w organizacji. Daje ono znacznie większe szanse, by inwestowanie w rozwój ludzi przestało być jedynie sloganem, a stało się narzędziową praktyką, kontrolowaną i dającą namacalne owoce “biznesowi”. Metodyka zarządzania projektem szkoleniowym wypracowana na bazie Modelu SEB/SEA© daje możliwość odpowiedzi na pytanie: "Jak szkolenie wpłynęło na rezultaty biznesowe firmy"?

Po warsztatach uczestnicy będą potrafili:

Forma zajęć:

Metoda warsztatowa oparta na serii studium przypadków, praca grupowa i ćwiczenia indywidualne, dyskusja i wymiana doświadczeń, mini-gra rywalizacyjna.

Prowadzący:

Paweł Kopijer

Program:

1. Szkolenie to proces, a nie wydarzenie - Jak zobaczyć jasne powiązanie między spotkaniem na sali szkoleniowej a poprawą wyników przedsiębiorstwa?

 • Poznasz Łańcuch Wpływu, określający mechanikę generowanie rezultatu biznesowego w projekcie szkoleniowym
 • Odkryjemy Kluczowe Bariery dla efektywności biznesowej szkolenia i narzędzia pozwalające je pokonać

2. Świat biznesu a świat szkoleń - Jak definiować cele szkoleniowe, by nie pozostawiały wątpliwości, że szkolenie to inwestycja a nie koszt?

 • Poznasz metodykę stawiania celów szkoleniowych wg Modelu Kirkpatricka
 • Nauczysz się wyznaczać cele szkoleniowe powiązane z biznesem i określać metody ewaluacji szkolenia
 • Poznasz przykłady wyznaczonych celów z innych organizacji

3. Analiza potrzeby szkoleniowej a analiza potrzeby biznesowej uwarunkowanej rozwojem kompetencji - Jak zaprojektować szkolenie skazane od samego początku na efektywność biznesową?

 • Nauczysz się jak wspierać potrzeby biznesu poprzez działania rozwojowe
 • Nauczysz się analizować potrzebę szkoleniową, aby powstający na jej bazie projekt szkoleniowy był inwestycją a nie kosztem
 • Wymienisz się doświadczeniami o różnych metodach pogłębionej analizy potrzeb

4. Zmiana zachowań, ważniejsza dla biznesu niż zdobywanie wiedzy i umiejętności - jak przeorientować i wzmocnić narzędziowo proces szkoleniowy, żeby „wycisnąć” z niego wartość dodaną dla organizacji

 • Poznasz standard procesu szkoleniowego nastawionego na rezultaty biznesowe
 • Dowiesz się, gdzie stawiać akcenty, aby szkolenie było efektywne dla firmy
 • Dowiesz się, jakie narzędzia mogą wspierać efektywność biznesową działań rozwojowych
 • Dowiesz się, jaką rolę odgrywają poszczególni interesariusze procesu i jak budować partnerstwo na rzecz szkoleń

5. Ewaluacja szkoleń - "jeśli czegoś nie możesz zmierzyć, nie możesz tym zarządzać" W. Edwards Deming

 • Poznasz Model SEB© - narzędzie do kompleksowej ewaluacji szkoleń na wszystkich poziomach Kirkpatricka

W cenie gwarantujemy:

 • Indywidualne konsultacje z prowadzącym spotkanie ekspertem
 • Możliwość bezpłatnego zdiagnozowania kondycji polityki szkoleniowej swojej organizacji przed zajęciami z omówieniem wyników i możliwości działań doskonalących po zajęciach
 • Imienny Certyfikat z udziału w licencjonowanym warsztacie
 • Kameralną grupę sprzyjającą efektywności nauki
 • Materiały szkoleniowe
 • Przerwy kawowe
 • Każdy uczestnik wychodzi z własnym Planem Działań Wdrożeniowych

 

Informacje organizacyjne

Szkolenie trwa 1 dzień w godzinach: 9.00 - 17.00. Szkolenie realizowane jest na terenie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, przy ulicy Cieplaka 1c.

Kontakt:

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń WSB
Tel. 32 295 93 11 lub 32 295 93 95
e-mail: podyplomowe@wsb.edu.pl

 

Terminy szkolenia:

09.05.2017  9:00-17:00

Praca

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • Pracowników i menedżerów działów szkoleń i rozwoju
 • Pracowników i menedżerów działów HR,
 • Trenerów, którzy są odpowiedzialni za projektowanie procesów szkoleniowych,
 • Osób, które chcą się rozwijać, jako HR Biznes Partner
 • Menedżerów zorientowanych na efektywne zarządzanie swoimi zespołami

Opłaty

Cena za udział jednej osoby: 495zł

Członkowie Stowarzyszenia PSTD mają możliwość skorzystania z 40% rabatu

Dane do przelewu:

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
41- 300 Dąbrowa Górnicza
ul. Cieplaka 1c

ING Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza 64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

Tytułem: Szkolenie - Efektywność biznesowa szkoleń - …..(data szkolenia)

W cenie gwarantujemy:

 • Indywidualne konsultacje z prowadzącym spotkanie ekspertem
 • Możliwość bezpłatnego zdiagnozowania kondycji polityki szkoleniowej swojej organizacji przed zajęciami z omówieniem wyników i możliwości działań doskonalących po zajęciach
 • Imienny Certyfikat z udziału w licencjonowanym warsztacie
 • Kameralną grupę sprzyjającą efektywności nauki
 • Materiały szkoleniowe
 • Przerwy kawowe
 • Każdy uczestnik wychodzi z własnym Planem Działań Wdrożeniowych

Oferta specjalna

Członkowie Stowarzyszenia PSTD mają możliwość skorzystania z 40% rabatu

 

 

 

 

 

Partnerzy

    

Inwestycja w rozwój ludzi przestała być już sloganem. Przedsiębiorcy, specjaliści z zakresu HR oraz szkoleniowcy poszukują obecnie metodologicznych rozwiązań, które pozwolą zmierzyć efektywność realizowanych szkoleń.

Ten praktyczny warsztat pokazuje metodologię będącą bazą dla Standardu HRD BP, przygotowując uczestników do uzyskania licencji Trenera Standardu HRD BP. Wykorzystanie metodyki zarządzania projektem szkoleniowym wypracowana na bazie Modelu SEB/SEA© daje możliwość odpowiedzi na pytanie: "Jak szkolenie wpłynęło na rezultaty biznesowe firmy"?

Paweł Kopijer