Jednolity plik kontrolny - aspekty prawne oraz podatkowe

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

 

Program szkolenia

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązkiem raportowania swoich szczegółowych danych podatkowych obowiązane będą małe i średnie przedsiębiorstwa. Na żądanie urzędników będą generować plik z danymi z systemu księgowo-finansowego dotyczącymi siedmiu struktur tj. księgi rachunkowe, wyciągi bankowe, dane z magazynu, ewidencję zakupu i sprzedaży VAT, faktury VAT, podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz ewidencję przychodów.

Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy dotyczącej wdrożenia i przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego w tym przekazanie wiedzy na temat wymagań technicznych dla informatycznych nośników, na których księgi mogą być zapisane i przekazywane. Sposobów przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych, części ksiąg oraz dowodów księgowych w postaci elektronicznej za pośrednictwem ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru wydanego przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej.

 

Zakres

1. Podstawa prawna, cel i daty wdrożenia jednolitego pliku kontrolnego (JPK)

 • Nowelizacja Ordynacji Podatkowej art. 193a § 3 - zakres zmian
 • Rozporządzenie Ministra Finansów – wytyczne w sprawie sposobu przesyłania danych za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg
 • Kto i kiedy będzie zobowiązany do wdrożenia jednolitego pliku kontrolnego ? – mikroprzedsiębiorcy, mali przedsiębiorcy, średni przedsiębiorcy, pozostałe podmioty
 • Kto może zwrócić się z żądaniem o jednolity plik kontrolny ? – czynności sprawdzające, kontrola podatkowa, postępowanie kontrolne, postępowanie podatkowe, kontrola krzyżowa.

2. Struktura logiczna jednolitego pliku kontrolnego.

 • Księgi rachunkowe
 • Magazyn
 • Rachunek bankowy
 • Ewidencja sprzedaży i zakupu
 • Ewidencja faktur
 • Księga przychodów i rozchodów.
 • Ewidencja przychodów.

3. Zasady i terminy przesyłania oraz przekazywania jednolitego pliku kontrolnego.
4. JPK format przekazywania danych i zakres systemu raportowania
5. Korekta jednolitego pliku kontrolnego.
6. Sankcje za nie przedłożenie jednolitego pliku kontrolnego.
7. Duża i mała klauzula obejścia prawa a jednolity plik kontrolny.
8. Możliwość złożenia wniosku o przedłużenie terminu złożenia JPK do U.S.
9. Sankcje za niedopełnienie terminu przesłania JPK.
10. Odpowiedzi na pytania podatników udzielone przez Ministerstwo Finansów.

 

Adresaci

Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych, dyrektorów finansowych, specjalistów podatkowych oraz pracowników działów księgowych, podatkowych i finansowych, a także pracowników i właścicieli biur rachunkowych czy pracowników działów IT.

 

Czas trwania 

8 godzin
 

Praca

Opłaty

 

Koszt szkolenia

700 zł 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy