Leadership

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Cel kursu:


Szkolenie ma na celu poznanie kluczowych zagadnień związanych z zarządzaniem zespołem i kierowaniem poszczególnymi pracownikami.

Adresaci:


Szkolenie przeznaczone jest dla liniowej kadry kierowniczej oraz kierowników zespołów zadaniowych i projektowych.


Program kursu:


1.    Wprowadzenia
2.    Rola managera w njowoczesnym zarżadzaniu zasobami ludzkimi
3.    Budowanie zespołu, procesy grupowe, dynamika grupy
4.    Komunikacja wewnetrzna i zewnetrzna
5.    Rozój pracownika w organizacji - teoria Blancharda
6.    Skuteczne otywowanie członków zespołu
7.    Definiowanie celów w procesie zarządzania
8.    Delegowanie zadań
9.    Działania na rzecz rozwoju kompetencji pracowników
10.    Monitorowanie i egzekwowanie jakości pracy
11.    Podsumowanie szkolenia

 


Dane kontaktowe:


Centrum studiów podyplomowych i szkoleń
Tel. 32 295 93 11 lub 32 295 93 95
e-mail: podyplomowe@wsb.edu.pl

 

 

Praca

Uczestnicy poprzez ćwiczenia praktyczne zdobędą wiedzę dotyczącą rozwoju kompetencji w świetle przykładów wykorzystywanych przez najskuteczniejszych menedżerów. Doświadczą w jaki sposób skutecznie rozwijać pracowników poprzez wyznaczanie kierunków dla jego rozwoju. Nauczą się rozpoznawać własny typ zachowania w relacjach menadżerskich oraz będą potrafili zidentyfikować potrzeby podwładnych. Uczestnicy nabędą umiejętności wykorzystywania komunikacji interpersonalnej w sytuacjach menedżerskich. Na zajęciach możliwe będą ćwiczenia praktyczne z zakresu kluczowych umiejętności menedżerskie takich jak: zarządzanie procesami i ludźmi, budowanie zespołu, delegowanie zadań i uprawnień, egzekwowanie norm i wartości, prowadzenie rozmowy korygującej, delegowanie zadań itp.

 

 

Opłaty

Koszt kursu:

380 zł

 
Dane do przelewu:

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
41- 300 Dąbrowa Górnicza
ul. Cieplaka 1c

ING Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza 64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

 

 

Oferta specjalna

 

 

Partnerzy