Neurolingwistyczne programowanie (NLP)

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Nerolingwistyczne programowanie (NLP) jest jedną z dziedzin psychoterapii. Służy  między innymi jako narzędzie samorozwoju. Bardzo często nie wykorzystujemy pełni swoich możliwości, często bardziej skupiamy się na przeszkodach na naszej drodze niż na jej celu.


Adresaci:


Kadra menedżerska (liderzy), czyli ludzie, których praca polega na kierowaniu innymi a ich codzienne zadania obejmują wyznaczanie celów sobie i innym, egzekwowanie ich realizacji, przekonywanie i motywowanie siebie i swoich podwładnych do działania, nawiązywanie z podwładnymi trwałych oraz silnych kontaktów i związków, wpływanie na ich zachowania, rozwiązywanie konfliktów, budowanie pewności siebie.


 Program kursu:


1. Fundamentalne przekonania NLP (zbiór zasad i założeń decydujących o sposobie myślenia)
2. Wzorce NLP

 •          mapy rzeczywistości (filtry, wartości, przekonania, metaprogramy)
 •         stan umysłu (funkcjonalny model komunikacji)
 •         kontakt (wywieranie wpływu, wymuszanie, manipulacja)
 •         kanały komunikacji (strategie myślenia, ruchy oczu, wewnętrzna reprezentacja)
 •         metamodel – identyfikacja kategorii wzorców językowych
 •         metaprogramy – część nieświadomej komunikacji kształtująca zwyczajowe wzorce myślenia, procesy    podejmowania decyzji i zachowania
 •         wykorzystanie modelu poziomów logicznych do analizy sytuacji w firmie

3. Tworzenie zmiany (praktyczne zastosowanie NLP)

 •         wyznaczanie i realizacja celów
 •         nawiązywanie kontaktów i silnych związków z ludźmi
 •         strategie przekonywania (jeszcze motywacja czy już manipulacja?, ciche współzawodnictwo, zaspakajanie potrzeb, język perswazji-manipulacji)
 •         tworzenie nowych perspektyw (przeramowanie)
 •         kotwiczenie – tworzenie i zmiana uczuć łącząca się z danym bodźcem
 •         struktura pewności - kształtowanie nowych przekonań
 •         percepcja a rzeczywistość – rozwiązywanie konfliktów

 


Zapewniamy:


    Salę wyposażoną w sprzęt multimedialny

    Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu
    Autorskie materiały szkoleniowe

 

Dane kontaktowe:


Centrum studiów podyplomowych i szkoleń
Tel. 32 295 93 11 lub 32 295 93 95
e-mail: podyplomowe@wsb.edu.pl

 

Praca

Dzięki technikom NLP możemy ułatwić sobie radzenie sobie z wyzwaniami, możemy sami zaprogramować się na sukcesy. Jeśli te słowa budzą w Tobie niedowierzanie, a jednocześnie zainteresowanie, proszę przyjdź i się przekonaj!

 

Opłaty

Koszt kursu:

300 zł

 
Dane do przelewu:

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
41- 300 Dąbrowa Górnicza
ul. Cieplaka 1c

ING Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza 64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

 

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy