Nowelizacja Prawa zamówień publicznych w 2016 uwzględniająca nowe dyrektywy Unii Europejskiej i ich wpływ na praktykę udzielania zamówień

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych w 2016 r.  uwzględniająca nowe dyrektywy Unii Europejskiej i ich wpływ na praktykę udzielania zamówień.

 

Szkolenie adresowane jest dla osób zaangażowanych w proces udzielania zamówień publicznych mających na celu wsparcie uczestników systemu zamówień publicznych w pozyskaniu wiedzy z zakresu zmienionych przepisów ustawy Prawa zamówień publicznych oraz ich praktycznego zastosowania.

 

Prowadzący:

Piotr Nowak - Doświadczony prawnik z praktyką w prawie zamówień publicznych w jednostkach zamawiających i u wykonawców oraz obszarach prawa cywilnego i gospodarczego (w zakresie obsługi prawnej wielu branż). Nadzorujący procesy budowlane realizowane na czerwonym i żółtym FIDIC. Praktyk prawa zamówień publicznych, nauczyciel akademicki, autor podręcznika do przedmiotu zamówienia publiczne, pomysłodawca i opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Zamówień Publicznych.

 

Szkolenie szczególnie polecane absolwentom/studentom kierunków:

  • Administracja publiczna
  • Zarządzanie projektami
  • Menedżerskie studia podyplomowe – poziom MBA
  • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
  • Podyplomowe studia wyceny i gospodarki nieruchomościami
  • Audyt (kontrola wewnętrzna) i compliance w przedsiębiorstwie
  • Controling i audit w przedsiębiorstwie
  • Zarządzanie kadrą kierownicza w administracji publicznej
  • Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej
  • Studia podyplomowe dla członkówrad nadzorczych

Informacje:

Czas trwania szkolenia: 8 godzin

Koszt: 500 zł

 

Informacje:

Centrum studiów podyplomowych i szkoleń
Tel. 32 295 93 11 lub 32 295 93 95
e-mail: podyplomowe@wsb.edu.pl

Praca

Szkolenie adresowane są do osób zajmujących się zawodowo zamówieniami publicznymi, a więc pracowników administracji publicznej, pracowników przedsiębiorstw, pracowników działów zakupów, prawników oraz ekonomistów zainteresowanych dziedziną przeprowadzenia prawidłowego postępowania w sprawie udzielania zamówień. Uczestnikami kursu mogą zostać również absolwenci szkół wyższych zainteresowani podnoszeniem swoich kwalifikacji w tym zakresie.

Opłaty

Czas trwania szkolenia: 8 godzin

Koszt 500 zł

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy