Ochrona danych osobowych - szkolenie dla pracowników

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

 

Program szkolenia

Zaznajomienie uczestników z zasadami ochrony danych osobowych wynikającymi z przepisów prawa i dobrych praktyk.

 

Adresaci

Każda osoba dopuszczona do przetwarzania danych osobowych powinna zostać zapoznana z zasadami przetwarzania danych osobowych. Obowiązek zapoznania spoczywa na administratorze bezpieczeństwa informacji, a jeżeli nie zostanie on wyznaczony, na administratorze danych (np. spółce). Szkolenie umożliwia realizację tego obowiązku i zapewnia zapoznanie pracowników z podstawowymi zasadami przetwarzania danych.

 

Czas trwania

4 godziny

 

Maksymalna liczba uczestników

12 osób

Praca

Opłaty

 

Koszt szkolenia 

400 zł 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy