Ochrona danych osobowych - zasady przetwarzania danych osobowych w spółdzielni mieszkaniowej

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

 

Program szkolenia

  • Zaznajomienie uczestników z zasadami ochrony danych osobowych wynikającymi z przepisów prawa i dobrych praktyk, a także z aktualnymi interpretacjami, wymaganiami i zaleceniami GIODO ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki przetwarzania danych w spółdzielniach mieszkaniowych.
  • Opanowanie praktycznych umiejętności opracowania klauzul informacyjnych i zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  • Omówienie realizacji obowiązku zabezpieczenia danych oraz zadań administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) lub osoby odpowiedzialnej za nadzorowanie przestrzegania zasad przetwarzania danych w organizacji. Przekazanie praktycznych wskazówek ułatwiających profesjonalne i bezpieczne wykonywanie tejże funkcji.
  • Zapoznanie uczestników szkolenia z wymaganymi elementami dokumentacji, m.in. polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym.

Przedstawienie praktycznych problemów związanych z pracą z danymi osobowymi oraz sposobów rozwiązywania tych problemów przez osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych.

 

Adresaci

Przedstawiciele mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z branży mieszkaniowej, w szczególności spółdzielni mieszkaniowych. Szkolenie przeznaczone jest dla kadry zarządczej oraz pracowników.

 

Czas trwania

14 godzin

Praca

Opłaty

 

Koszt szkolenia

1600 zł 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy