Personal Branding w procesie rekrutacji

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Cel szkolenia

Personal Branding w procesie rekrutacji, czyli o tym, jak perfekcyjnie wypaść podczas rozmowy rekrutacyjnej

22.05.2018r., Akademia WSB

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników spotkania do udziału w rozmowach rekrutacyjnych, wyposażenie w wiedzę, umiejętności i postawy gwarantujące zbudowanie pozytywnego wizerunku podczas kontaktu z potencjalnymi pracodawcami.

 

Korzyści dla uczestnika:

 • Nabędzie wiedzę na temat struktury wstępnego wywiadu telefonicznego
 • Posiądzie umiejętność odpowiedzi na potencjalnie trudne pytania
 • Przejdzie trening komunikacji werbalnej
 • Uzyska wskazówki na temat różnych zachowań w trudnych sytuacjach
 • Opracuje listę najlepszych odpowiedzi na „trudne” pytania
 • Pozna metody wywierania pozytywnego wpływu
 • Będzie potrafił wzmocnić swój pozytywny wizerunek
 • Pozna kafeteria możliwych przyczyn odrzucenia kandydata w procesie rekrutacyjnym
 • Zdobędzie umiejętności profesjonalnego zachowania się wobec negatywnej informacji zwrotnej
 • Wypracuje dla siebie listę potencjalnych, pozytywnych konsekwencji braku otrzymania oferty zatrudnienia.

Forma zajęć

Szkolenie poza standardową formą wykładową wykorzystuje szereg metod aktywizujących grupę, które pozwalają na czynny udział Uczestników w szkoleniu oraz dzielenie się między nimi dobrymi praktykami w zakresie tematyki szkolenia. Zastosowane metody mają za zadanie prowadzić Uczestników do wygenerowania pomysłów zmian zachowań w swoich organizacjach, tak, aby wpłynęły one na realizację celów biznesowych. Podczas szkolenia wykorzystuje się takie metody dydaktyczne jak:

 

 • Ćwiczenia w grupach
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Burze mózgów
 • Moderowane dyskusje grupowe
 • Scenki
 • Praca indywidualna z Planem Działań Wdrożeniowych

Koszt uczestnictwa:

 • 695 zł
 • atrakcyjny rabat dla studentów, słuchaczy studiów podyploowych i absolwentów Akademii WSB

Termin i miejsce:

22.05.2018r. w godz. 9.00 - 17.00

Akademia WSB, ul.Cieplaka 1c,  Dąbrowa Górnicza

 

Dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych Akademii WSB atrakcyjne rabaty.

 

MOŻLIWOŚĆ UDZIAŁU NAWET Z 80% DOFINANSOWANIEM!!!
ZAREJESTRUJ SIĘ NA SZKOLENIE PRZEZ BAZĘ USŁUG ROZWOJOWYCH

 
 
 
 
 
 
 

Program

1. Wywiad telefoniczny – pierwszy kontakt z rekruterem, czyli o tym jak dostać zaproszenie na spotkanie

 • Struktura wstępnego wywiadu telefonicznego
 • Cel rozmowy – perspektywa rekrutera i kandydata
 • Pytania, na które kandydaci najczęściej mają trudności z odpowiedzią

 

2. Wywiad rekrutacyjny – czyli o tym jak profesjonalnie zaprezentować się pracodawcy podczas spotkania

 • Savoir vivre podczas wizyty u potencjalnego pracodawcy
 • Reguły spotkania rekrutacyjnego – perspektywa rekrutera i kandydata
 • Techniki komunikacyjne budujące pozytywny wizerunek kandydata (zadawanie pytań, aktywne słuchanie, logiczne wyrażanie myśli, dobór odpowiedniego słownictwa, kontrola emisji głosu, obrona na atak)
 • Pytania, na które kandydaci najczęściej mają trudności z odpowiedzią
 • Metody wywierania pozytywnego wpływu
 • Efektywna finalizacja rozmowy rekrutacyjnej

 

3. Po spotkaniu rekrutacyjnym

 • Omówienie możliwych scenariuszy dalszych etapów rekrutacji
 • Reakcje na pozytywną i negatywną informacje zwrotną
 • Dlaczego informacja o braku możliwości zatrudnienia na danym stanowisku może być dla nas sukcesem?

 

Prowadzący

Agata Bogusiak

Specjalista HR, Trener, HR Business Partner, Project Manager, Prezes Stowarzyszenia PSTD

Specjalizuje się w tematach związanych z umiejętnościami społecznymi, doradztwem zawodowym, komunikacją, kompetencjami osobistymi i zarządzaniem zasobami ludzkimi. Posiada ponad 5 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze ZZL. Zajmuję się różnymi projektami, szczególnie szkoleniowymi i rekrutacyjnymi. Programy rozwojowe realizuje zgodnie ze standardem HRDBP (Human Resources Development Business Partnering), który ma zapewnić przedsiębiorstwom projekty szkoleniowo-rozwojowe przynoszące realną wartość biznesową. Licencjonowany trener Modelu SEB. Uwielbia pracować z ludźmi, nawiązywać nowe znajomości. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, studiowała socjologię oraz dziennikarstwo i komunikację społeczną.

Uprawnienia i certyfikaty

Certyfikat ukończenia szkolenia