Planowanie finansowe przedsięwzięć inwestycyjnych - warsztaty praktyczne

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

 

Program szkolenia

Prawidłowa budowa planu finansowego pozwala przewidzieć trudności w realizacji inwestycji, zapewnić odpowiednie źródła finansowania i zminimalizować ryzyko przedsięwzięcia. Dobry plan finansowy pozwala także ocenić oczekiwane efekty przedsięwzięcia i prezentuje jego atrakcyjność dla inwestorów.

Podstawowym celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z metodologią planowania finansowego przedsięwzięć inwestycyjnych.

Zaprezentowane zostaną zasady planowania przychodów i kosztów, wpływów i wydatków, a także powiązania pomiędzy poszczególnymi pozycjami planu finansowego. Będą także omówione metody oceny efektywności przedsięwzięć zarówno na bazie planowanego wyniku jak i przepływów pieniężnych.

 

Zakres

1. Planowanie przedsięwzięć inwestycyjnych:

 • cel podejmowania inwestycji rzeczowych,
 • rodzaje rzeczowych projektów inwestycyjnych: rozwojowe, modernizacyjne, odtworzeniowe,
 • plan finansowy przedsięwzięcia i jego elementy
 • podstawowe pojęcia finansowe: koszt a wydatek, przychód a wpływ

2. Planowanie zakupów inwestycyjnych:

 • zakupy inwestycyjne i ich klasyfikacja
 • źródła finansowania inwestycji i ich wpływ na wynik finansowy
 • harmonogram płatności kredytowych -wpływ na wynik i przepływy pieniężne
 • przepływy pieniężne związane z inwestycją
 • amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych - wpływ na wynik i przepływy pieniężne

3. Planowanie wyniku finansowego przedsięwzięcia

4. Planowanie przepływów pieniężnych

5. Koszt kapitału

6. Ocena efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych:

 • ocena opłacalności inwestycji metodami statycznymi:
 • ocena opłacalności inwestycji metodami dynamicznymi:

7. Planowanie elastyczne:

 • planowanie w cenach stałych i zmiennych
 • uwzględnienie inflacji
 • analiza wrażliwości projektu
 • decyzje menedżerskie i ich wpływ na projekt inwestycyjny

 

Adresaci

Szkolenie kierowane jest do członków zarządów, dyrektorów, kierowników odpowiedzialnych za rozwój, kadry menedżerskiej odpowiedzialnej za realizację inwestycji, kierowników projektów, pracowników działów finansowo-księgowych, osób które pragną poszerzyć swoje wiadomości z zakresu projektowania przedsięwzięć inwestycyjnych

 

Czas trwania

16 godzin

 

Praca

Opłaty

 

Koszt szkolenia

1500 zł 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy