Prawo cywilne z elementami postępowania cywilnego

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

 

Program szkolenia

Prawo cywilne  z elementami postępowania cywilnego, w tym umowy w działalności gospodarczej, jako część prawa cywilnego materialnego – zobowiązania, doprecyzowana o obrót dwustronnie profesjonalny tj. relacje umowne między przedsiębiorcami, w szczególności następujące zagadnienia:

1) podmioty prawa – osoba fizyczna / osoba prawna / ułomna osoba prawna ( jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej),

2) konsument a przedsiębiorca,

3) zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych, w tym ograniczenie zdolności do czynności prawnej – ubezwłasnowolnienie częściowe i całkowite, przedziały wieku dotyczące zdolności do czynności prawnych, warunkowa zdolność prawna – nasciturus,

4) oświadczenie woli, czynność prawna, formy czynności prawnych – w tym formy po nowelizacji z września 2016 roku – forma dokumentowa  i elektroniczna, rygory: ad solemnitatem, ad probationem, ad eventum,

5) odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa,

6) ogólna typologia umów – umowy nazwane i umowy nienazwane, mieszane, umowy konsumenckie, umowy profesjonalne, umowy adhezyjne,

7) klauzule abuzywne ( niedozwolone ) – szare i czarne, stosowanie wzorów umów,

8) podstawowe zagadnienia związane z konstruowaniem umów cywilnoprawnych,

9) ciężar dowodu / dowodzenie - w ujęciu Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego,

10) spółka cywilna – charakterystyka jako umowa, omówienie udziału wspólników spółki cywilnej w obrocie gospodarczym – spółka cywilna nie jest spółką – jest umową,

11) omówienie wybranych umów nazwanych,

12) funkcja odsetek, rodzaje odsetek – umowne, ustawowe – „zwykłe”, za opóźnienie, za opóźnienie w transakcji handlowej, maksymalne,

13) funkcja kar umownych, przykłady stosowania, jak konstruować kary umowne aby pozostawały skuteczne – egzekwowalne,

14) klauzula prorogacyjna, klauzula wyboru prawa w przypadku relacji międzynarodowych,

15) podstawowe zasady postępowania cywilnego – wybiórczo - postępowanie upominawcze, nakazowe, wyrok zaoczny, próba ugodowa,

16) pozew w postępowaniu cywilnym, podstawowe elementy pism procesowych,

17) egzekucja komornicza,

18) pomoc prawna w sprawach cywilnych.

 

Adresaci
Przedstawiciele mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw różnych branż. Szkolenie przeznaczone jest dla kadry zarządczej oraz pracowników.

 

Czast trwania

8 godzin

Praca

Opłaty

Koszt szkolenia

800 zł 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy