Prawo gospodarcze i handlowe

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

 

Program szkolenia

Prawo gospodarcze i handlowe, w tym elementy prawa publicznego gospodarczego – moduł ten obejmować powinien przede wszystkim kwestie podstawowe dotyczące przedsiębiorcy – wynikające z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej a nadto elementy kodeksu spółek handlowych, rejestry przedsiębiorców – CEiDG, KRS.

 

Zakres 

1) przedmiot regulacji Kodeksu spółek handlowych i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – przedsiębiorca indywidualny – będący osobą fizyczną oraz przedsiębiorstwo będące spółką prawa handlowego,

2) spółki osobowe, przegląd z omówieniem zasad odpowiedzialności, omówienie organów poszczególnych spółek, umowa spółki,

3) spółki kapitałowe, przegląd z omówieniem zasad odpowiedzialności zarządu, omówienie organów poszczególnych spółek, umowa spółki, statut spółki,

4) przedsiębiorca w rozumieniu USDG, definicja działalności gospodarczej,

5) działalność regulowana,

6) kontrola przedsiębiorcy,

7) obowiązki przedsiębiorcy,

8) Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – wpis do rejestru, dokonywanie zmian w rejestrze,

9) Krajowy Rejestr Sądowy – zasady wpisów do rejestru, zmian w rejestrze,

10) firma przedsiębiorcy jako jego oznaczenie,

11) zasady reprezentacji przedsiębiorstw w stosunkach umownych, w tym spółek prawa handlowego – prokura, pełnomocnictwo,

12) relacje przedsiębiorcy z konsumentem – podstawowe założenia ustawy o prawach konsumenta.

 

Adresaci
Przedstawiciele mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw różnych branż. Szkolenie przeznaczone jest dla kadry zarządczej oraz pracowników.

 

Czas trwania

8 godzin

Praca

Opłaty

 

Koszt szkolenia

800 zł 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy