Prawo pracy z elementami ubezpieczeń społecznych

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku


Program szkolenia

1) istota stosunku pracy, czym się charakteryzuje stosunek pracy w odróżnieniu od świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych,

2) podstawowe prawa i obowiązki pracodawcy,

3) podstawowe prawa i obowiązki pracownika,

4) czas pracy, ewidencja czasu pracy, prowadzenie dokumentacji pracowniczej,

5) umowa o pracę, rodzaje umów o pracę – na okres próbny, na czas określony, na czas nieokreślony,

6) prawo do urlopu, wymiar urlopu,

7) macierzyństwo a stosunek pracy – w tym urlop macierzyński i wychowawczy, uprawnienia pracownika – matki i odpowiadające im obowiązki pracodawcy, w tym kontekście również świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych związane z urlopami macierzyńskim i wychowawczym,

8) naruszenie przez pracownika jego obowiązków, odpowiedzialność dyscyplinarna i majątkowa pracownika,

9) naruszenie przez pracodawcę jego obowiązków, odpowiedzialność pracodawcy,

10) wypowiedzenie (zmiana) warunków pracy i płacy, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę lub przez pracownika, w tym wypowiedzenie bez zachowania okresu wypowiedzenia,

11) wymiar okresu wypowiedzenia, uprawnienie pracownika na wypadek niesłusznego wypowiedzenia umowy o pracę,

12) świadectwo pracy,

13) podstawowe założenia ostatniej nowelizacji Kodeksu pracy, która weszła w życie dnia 22.02.2016r.

 

Adresaci
Przedstawiciele mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw różnych branż. Szkolenie przeznaczone jest dla kadry zarządczej oraz pracowników.

 

Czas trwania

8 godzin

 

Praca

Opłaty

 

Koszt szkolenia 

800 zł 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy