Przygotowanie organizacji do realizacji wymagań Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

 

Program szkolenia

Zapoznanie uczestników szkolenia ze zmianami w zasadach przetwarzania danych osobowych w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Omówienie nowych obowiązków spoczywających na administratorach danych oraz osobach odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych oraz sposobu przygotowania organizacji do realizacji wymagań RODO.

 

Adresaci

Przedstawiciele mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw różnych branż. Szkolenie przeznaczone jest dla kadry zarządczej oraz pracowników.

 

Czas trwania

8 godzin

Praca

Opłaty

 

Koszt szkolenia

800 zł

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy