Skuteczne zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

 

Program szkolenia

1. Podejście projektowe

 • Podstawowe zagadnienia związane z zarządzaniem projektami
 • Czynniki sukcesu projektu – strategia postępowania
 • Przygotowanie organizacji do zrealizowania projektu

2. Uruchomienie projektu

 • Zdefiniowanie projektu, jego celów i kryteriów sukcesu
 • Analiza potrzeb i budowanie strategii wobec interesariuszy projektu
 • Tworzenie struktury zarządzania projektem

3. Planowanie projektu

 • Planowanie oparte na produktach
 • Struktura podziału pracy
 • Harmonogramowanie sieciowe (ścieżka krytyczna)
 • Etapowe podejście do działań
 • Zarządzanie zasobami w projekcie
 • Planowanie kosztów przedsięwzięcia

4. Zarządzanie komunikacją

 • Efektywna praca z zespołem projektowym
 • Zarządzanie informacją w projekcie

5. Zarządzanie ryzykiem

 • Najczęstsze problemy związane z zarządzaniem ryzykiem
 • Analiza ryzyka – identyfikacja zagrożeń i szans
 • Techniki szacowania zdarzeń ryzykownych, czyli – czy to się da policzyć?
 • Reakcje na ryzyko i plan działania w zależności od dobranej metodyki czy standardu

6. Kontrola projektu

 • Najczęściej stosowane narzędzia monitorowania i kontroli podstawowych czynników projektu
 • Metoda Wartości Wypracowanej

7. Zakończenie projektu i podsumowanie szkolenia

 

Adresaci

Przedstawiciele mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw różnych branż. Szkolenie przeznaczone jest dla kadry zarządczej oraz członków zespołów projektowych, pełniących obowiązki dedykowanych ról projektowych, a także tych, którzy chcą lub będą uczestniczyć w realizacji projektów. Szkolenie adresowane jest zarówno dla praktyków, posiadających doświadczenie w realizacji projektów, którzy chcą usystematyzować swoją wiedzę, jak i dla tych, którzy nie mieli do tej pory do czynienia z uporządkowanym zarządzaniem projektami.

 

Czas trwania 

16 godzin lekcyjnych

 

Praca

Opłaty

 

Koszt szkolenia

800 zł 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy