Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Cel kursu:

Zapoznanie uczestników z założeniami tworzonego nowego Systemu Bezpieczeństwa Narodowego, zasadami ochrony infrastruktury krytycznej i zarządzaniem kryzysowym. Przedstawienie praktycznych aspektów organizacji zarządzania kryzysowego i kierowania zespołami ochrony infrastruktury krytycznej.

 

Program kursu:

1. Wprowadzenie do Zarządzania infrastrukturą krytyczną.
•    Zagrożenia gospodarcze – aktualne uwarunkowania.
•    Analiza i monitoring zagrożeń bezpieczeństwa  i szacowanie ryzyka w firmie – praktyczne aspekty.
•    Podstawowe akty prawne w zakresie obronności państwa.
•    Podstawowe akty prawne w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej, oraz zarządzania kryzysowego.
•    kwestie definicyjne infrastruktury krytycznej.
•    Obszary, obiekty, urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia.
2. Terroryzm i jego zwalczanie :
•    Zagrożenia terrorystyczne oraz przestępczością, w tym zorganizowaną. Co powinniśmy wiedzieć, pamiętać i jak zapobiegać takim patologiom.
•    Cyberataki -  fikcja czy rzeczywistość? Reakcja na incydenty.
•    Zagrożenia terroryzmem wobec obiektów infrastruktury krytycznej
3. Procedury Ochrony infrastruktury krytycznej.
•    Krajowy (wojewódzki, powiatowy, gminny) Plan Zarządzania Kryzysowego – praktyczne aspekty wykorzystania w przedsiębiorstwie, w zakresie zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy.           
•    Narodowy Plan Ochrony Infrastruktury Krytycznej.
•    Standardy służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania infrastruktury krytycznej – dobre praktyki i rekomendacje.
•    Rola i zadania osoby odpowiedzialnej ( pełnomocnika) do spraw ochrony infrastruktury krytycznej oraz zespołu zarządzania kryzysowego w zakresie zarządzania infrastrukturą krytyczną.
•    Ochrona infrastruktury krytycznej w UE
4. Bezpieczeństwo Teleinformatyczne w obiektach infrastruktury krytycznej.
•    Bezpieczeństwo informacyjne w przedsiębiorstwie  a ochrona informacji prawnie chronionych – (uwagi i zalecenia).
•    Ochrona teleinformatyczna – poufność informacji, komunikacja, urządzenia.
5.  Ochrona i zarządzanie obiektami infrastruktury krytycznej.
•    Zarządzanie bezpieczeństwem w Polsce z wykorzystaniem baz danych służb i instytucji odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa.     
•    Obszary, obiekty, urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia.
•    Praktyczne wskazówki do wypracowania właściwej struktury organizacyjnej pionu bezpieczeństwa w firmie.
•    Narzędzia, metody, nowoczesne technologie ochrony fizycznej i technicznej osób, obiektów, informacji oraz mienia. Wykorzystanie systemu CCTV w firmie  a ochrona danych osobowych.

 

 

Zapewniamy:

•    Salę wyposażoną w sprzęt multimedialny
•    Autorskie materiały szkoleniowe

•    Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu

 

Dane kontaktowe:


Centrum studiów podyplomowych i szkoleń
Tel. 32 295 93 11 lub 32 295 93 95
e-mail: podyplomowe@wsb.edu.pl

 

 

Praca

Szkolenie przede wszystkim jest kierowane do administracji publicznej oraz operatorów Infrastruktury Krytycznej. Mogą w nim wziąć wszyscy którzy chcą zwiększania odporności na zakłócenia własnej infrastruktury, w tym organy samorządowe i podmioty prywatne.

 

Opłaty

Koszt kursu:

300 zł

 
Dane do przelewu:

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
41- 300 Dąbrowa Górnicza
ul. Cieplaka 1c

ING Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza 64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

 

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy