Szkolenie dotyczące aktywizacji sprzedaży

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Cel kursu:


Rozwijanie kompetencji skutecznej sprzedaży i obsługi Klienta. Obsługa Klienta Sprzedaż w warunkach wysokiej konkurencji.


 Adresaci:


Szkolenie dotyczy aktywizacji sprzedaży bezpośredniej oraz budowania i utrzymywania dobrych relacji z klientem.

Program kursu:
 

1. Sposoby podejmowania decyzji zakupowych przez Klientów
- Paradygmaty sprzedaży dzisiejszych czasów,
- Świadome i nieświadome decyzje Klientów.
- Rola emocji w podejmowaniu decyzji
- Sprzedażowe strategie emocjonalne
- Znaczenie jakości relacji z Pracownikiem w podejmowaniu decyzji przez Klienta
 
2. Obsługa klienta  i sprzedaż ukierunkowana na jakość
- Model KANO
- Gra jakości
- Analiza skuteczności działań sprzedażowych podejmowanych dotychczas.
 
3. Praca z portfelem klientów, analiza potencjału
-  Analiza potencjału i  kaloryczności Klienta,
-  Matryca podziału klientów,
- Planowanie działań wobec klientów z użyciem matrycy
 
4. Model efektywności handlowej Mastenbroek’a.
- Wymiary modelu, analiza bieżących działań uczestników w jego kontekście
- Kompetencje  wspierające budowanie efektywność handlową.
 
5. Elementy asertywności w kontakcie z Klientem
- Istota postawy asertywnej
- Asertywność w kontaktach biznesowych
- Techniki komunikacji asertywnej w kontaktach z klientem.

 


Zapewniamy:

•    Salę wyposażoną w sprzęt multimedialny

•    Autorskie materiały szkoleniowe
•    Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu

 

 

Dane kontaktowe:


Centrum studiów podyplomowych i szkoleń
Tel. 32 295 93 11 lub 32 295 93 95
e-mail: podyplomowe@wsb.edu.pl

 

Praca

Uczestnicy tego szkolenia ugruntują swoją wiedzę na temat wykorzystania mowy ciała, aktywnego słuchania oraz operowania językiem korzyści.
Korzyści z uczestnictwa w warsztacie:
1.    Zwiększenie skuteczności sprzedażowej dzięki lepszemu rozumieniu przyczyn efektywności w relacjach z Klientem.
2.    Polepszenie spójności w pracy i zmniejszenie ilości sytuacji stresowych dzięki postawie asertywnej.

 

Opłaty

Koszt kursu:

300 zł

 

Dane do przelewu:

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
41- 300 Dąbrowa Górnicza
ul. Cieplaka 1c

ING Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza 64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

 

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy