Zarządzanie imprezą masową

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku


 Adresaci:


Organizatorzy imprez masowych i eventów, zarządzający obiektami sportowymi, pracownicy jednostek organizacyjnych samorządów, zarządcy nieruchomości komercyjnych i publicznych, konsultanci ds. nieruchomości oraz pozostałe osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne (służby mundurowe: policja, straż miejska, straż pożarna, wojsko oraz agencje ochrony).


Program kursu:


   1. Planowanie imprezy masowej - obowiązki organizatora imprezy masowej.
- Definicja imprezy masowej – „Czy moja impreza jest masowa?” – zasady kwalifikacji
- Postępowanie o wydanie zezwolenia .
- Przygotowanie wniosku o udzielenie zezwolenia na organizowanie imprezy masowej    /warsztat praktyczny.  
2. Zarządzanie imprezą masową
    -obowiązki służb informacyjnych i porządkowych organizatora
    -odpowiedzialność karna i odszkodowawcza
    -ocena i kontrola ryzyka/ czynniki ryzyka

 


Zapewniamy:


•    Salę wyposażoną w sprzęt multimedialny
•    Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu
•    Autorskie materiały szkoleniowe.

 

Dane kontaktowe:


Centrum studiów podyplomowych i szkoleń
Tel. 32 295 93 11 lub 32 295 93 95
e-mail: podyplomowe@wsb.edu.pl

 

 

 

Praca

Zapoznanie uczestników ze znajomością najważniejszych kwestii niezbędnych przy organizacji imprez masowych tj. regulacje prawne, wymogi formalne, możliwe zagrożenia i niebezpieczeństwa, zapewnienie bezpieczeństwa uczestników imprez masowych, psychospołeczne podstawy zachowania widowni.

 

 

Opłaty

Koszt kursu:

300 zł

 
Dane do przelewu:

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
41- 300 Dąbrowa Górnicza
ul. Cieplaka 1c

ING Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza 64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

 

 

Oferta specjalna

 

 

Partnerzy