Zarządzanie jakością w projektach

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

 

Program szkolenia

1. Jakość - wprowadzenie

 • definicje jakości i różne podejścia do jakości
 • koncepcje związane z zarządzaniem jakością?

2. Jakość w zarządzaniu projektami

 • znaczenie zarządzania jakością w projektach
 • podejście PMI
 • podejście PRINCE2

3. Narzędzia i techniki kontroli jakości

 •  „głos klienta” i koncepcja CTQ
 •   statystyka w zarzadzaniu jakością

4. Metody pracy w zarządzaniu jakością

 • diagram Ishikawy
 • Six Sigma
 • FMEA
 • Kaizen

5. Podsumowanie

 • wdrożenie zarządzania jakością w organizacji

 

Adresaci
Przedstawiciele mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw różnych branż. Szkolenie przeznaczone jest dla kadry zarządczej oraz członków zespołów projektowych, pełniących obowiązki dedykowanych ról projektowych, a także tych, którzy chcą lub będą uczestniczyć w realizacji projektów, a zwłaszcza przy definiowaniu zarządzania jakością i pracy przy spełnianiu jakości produktów. Szkolenie adresowane jest zarówno dla praktyków, posiadających doświadczenie w realizacji projektów, którzy chcą usystematyzować swoją wiedzę, jak i dla tych, którzy nie mieli do tej pory do czynienia z uporządkowanym zarządzaniem projektami.

 

Czas trwania
8 godzin lekcyjnych

 

 

Praca

Opłaty

 

Koszt szkolenia
800 zł

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy