Zarządzanie projektami wg metodyki PRINCE2 (poziom Fundation, Practitioner)

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Zapoznanie uczestników z zaawansowanymi zagadnieniami zarządzania projektami w oparciu o metodykę PRINCE2® oraz przygotowanie ich do zdania egzaminu, który kończy się otrzymamniem certyfikatu PRINCE2® Fundation czy też Practitioner.


Program kursu:

PRINCE2® Foundation (25 godzin dydaktycznych)

Szkolenie oparte jest ściśle o założenia metodyki PRINCE2®, stanowi przygotowanie do egzaminu ze znajomości jej zasad. Obejmuje część wykładową oraz zestawy ćwiczeń oparte na rozbudowanym studium przypadku. Szkolenie i egzamin realizowane są w języku polskim, przez polskojęzycznych akredytowanych trenerów, na polskojęzycznych materiałach, z zastosowaniem terminologii PRINCE2® obowiązującej w Polsce.  
 
część 1
•    Organizacja szkolenia
•    Wprowadzenie
•    Środowisko projektu i wprowadzenie do PRINCE2®
•    Pryncypia
•    Wprowadzenie do procesów
•    Proces Przygotowanie Projektu (PP)
•    Temat Uzasadnienie Biznesowe
•    Temat Organizacja
•    Praca domowa
o    Ćwiczenia
o    Przykładowy egzamin Foundation
część 2
•    Podsumowanie pracy wieczornej
•    Proces Zarządzanie Strategiczne Projektem (ZS)
•    Proces Inicjowanie Projektu (IP)
•    Temat Plany
•    Proces Zarządzanie Końcem Etapu (KE)
•    Proces Sterowanie Etapem (SE) – działania rutynowe
•    Proces Zarządzanie Dostarczaniem Produktów (ZD)
•    Praca domowa
o    Ćwiczenia
o    Przykładowy egzamin Foundation
część 3
•    Podsumowanie pracy wieczornej
•    Temat Jakość
•    Temat Zmiana
•    Proces Sterowanie Etapem (SE) – obsługa zagadnień
•    Temat Postępy
•    Temat Zarządzanie Ryzykiem
•    Proces Zamykanie Projektu (ZP)
Egzamin
•    Egzamin PRINCE2® Foundation – 1 h
•    Podanie wstępnych wyników egzaminu
Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia


Uczestnicy szkolenia zostaną przygotowani do egzaminu PRINCE2®Foundation, poznają technikę egzaminacyjną. Jednocześnie w trakcie szkolenia poznają wszystkie procesy metodyki, tematy -zwane również czynnikami sukcesu, pryncypia leżące u podstaw metodyki, służące poprawie efektywności realizowanych projektów. Szkolenie zakończone jest egzaminem certyfikującym, w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku uczestnik otrzymuje certyfikat PRINCE2®Foundation, który daje międzynarodową rozpoznawalność kwalifikacji.
PRINCE2® Practitional
Szkolenie w formie warsztatu, oparte jest ściśle o założenia metodyki PRINCE2®, stanowi przygotowanie do egzaminu ze znajomości jej zasad.
 
• Szkolenie praktycznie w całości składa się z zestawu ćwiczeń opartych na studium przypadku.
 
• W trakcie szkolenia ćwiczymy i omawiamy techniki i komponenty, które najczęściej pojawiają się na egzaminie. Ponadto omawiamy i ćwiczymy zdawanie egzaminu PRINCE2® Practitioner na przykładowych zestawach egzaminacyjnych.
 
• Szkolenie i egzamin realizowane są w języku polskim, przez polskojęzycznych trenerów akredytowanych przez APM Group Ltd., na polskojęzycznych materiałach, z zastosowaniem terminologii PRINCE2® obowiązującej w Polsce. Na życzenie możemy zorganizować szkolenie i egzamin w języku angielskim, z użyciem terminologii oryginalnej.


Program kursu:


1.    Planowanie oparte na produktach – Projekt Outsourcing, a etyka menadżera
2.    Grupa Zadań
3.    Rejestr Jakości
4.    Śledzenie Zapisu Obiektu Konfiguracji  
5.    Zarządzania Konfiguracją
6.    Raport Nadzwyczajny
7.    Konsolidacja Postępów
8.    Analiza Ryzyk
9.    Przykładowy egzamin na stopień zaawansowany Practitioner przykład 1
10. Przykładowy egzamin na stopień zaawansowany Practitioner przykład 2
11. Rozwiązania Ćwiczeń
Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia
• Szkolenie stanowi wykład metodyki PRINCE2®, uznanej brytyjskiej metody organizacji prac projektowych i zarządzania przedsięwzięciami w trybie projektowym.
 
• Szkolenie zakończone jest egzaminem certyfikującym, w przypadku otrzymania pozytywnego wyniku uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat PRINCE2® Practitioner.


Prowadzący:

dr Piotr Pinoczek, akredytowani trenerzy i experci  OMEC.

 

Dane kontaktowe:


Centrum studiów podyplomowych i szkoleń
Tel. 32 295 93 11 lub 32 295 93 95
e-mail: podyplomowe@wsb.edu.pl

 

 

 

Praca

Szkolenie adresowane jest do osób posiadających doświadczenie w zarządzaniu projektami lub zespołami projektowymi oraz do wszystkich tych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu metodyki PRINCE2® ponad poziom podstawowy. Szkolenie jest szczególnie polecane dla pracowników organizacji, które wdrożyły lub planują wdrożyć PRINCE2®, jako standard metodyki zarządzania projektami

 

 

Opłaty

Koszt kursu:

2500 zł

 
Dane do przelewu:

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
41- 300 Dąbrowa Górnicza
ul. Cieplaka 1c

ING Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza 64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

 

 

 

Oferta specjalna

 

 

Partnerzy