Autopreznetacja z elementami protokołu dyplomtycznego

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu nabycie umiejętności kształtowania własnego wizerunku jako przedstawiciela administracji publicznej przy wykorzystaniu elementów protokołu dyplomatycznego, savoir – vivre.


Adresaci:

Oferta szkoleń dedykowana jest osobom zajmującym kierownicze stanowiska w administracji samorządowej.


Program szkolenia:

1. Elementy wizerunku osobistego.
2. Zasady zarządzania wizerunkiem
3. Wpływ efektów i zjawisk wizerunkowych na postrzeganie efektywności menedżera.
4. Zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej w sytuacjach formalnych.
5. Dress code w urzędzie.
6.  Elementy protokołu dyplomatycznego w prezentacji osobistej urzędnika i menedżera.
7. Zasady zachowania podczas reprezentacji urzędu.
8. Zasady precedencji.
9. Komunikacja okolicznościowa i formalna zgodna z protokołem dyplomatycznym.
10. Typowe błędy w stosowaniu etykiety w sytuacjach zawodowych.


Informacje organizacyjne:

Cena szkolenia: 1200 zł
Ilość godzin: 16 godzin dydaktycznych


Dane kontaktowe:

Centrum studiów podyplomowych i szkoleń
Tel. 32 295 93 11 lub 32 295 93 95
e-mail: podyplomowe@wsb.edu.pl

 

 

 

Praca

Uczestnicy nabywają umiejętności kształtowania własnego wizerunku jako przedstawiciela administracji publicznej przy wykorzystaniu elementów protokołu dyplomatycznego, savoir – vivre.

 

Oferta szkoleń dedykowana jest osobom zajmującym kierownicze stanowiska w administracji samorządowej.

 

 

Opłaty

Koszt kursu:

1200 zł

 
Dane do przelewu:

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
41- 300 Dąbrowa Górnicza
ul. Cieplaka 1c

ING Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza 64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

 

 

Oferta specjalna

 

 

Partnerzy