Delegowanie

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Cel szkolenia:

Podniesienie umiejętności delegowania uprawnień i zadań, przedstawienie zasad delegowania zadań i uprawnień w zależności od typu osobowości pracownika, poznanie metod, technik i procedur delegowania zadań i uprawnień oraz podniesienie umiejętności sprawdzenia rozmowy z pracownikiem w zakresie przekazywania mu informacji zwrotnej dotyczącej wykonania zadania.


Adresaci:

Oferta szkoleń dedykowana jest osobom zajmującym kierownicze stanowiska w administracji samorządowej.


Program szkolenia:

1. Istota i cele delegowania.
2. Wpływ delegowania na poprawę efektywności menedżerskiej.
3. Obszary delegowania zadań.
4. Obszary delegowania zadań.
5. Stopień dojrzałości pracownika a zakres delegowanego zadania.
6. Elementy zarządzania ryzykiem w procesie delegowania.
7. Planowanie i kontrola pracy w oparciu o zasady delegowania działań.


Informacje organizacyjne:

Cena szkolenia: 1200 zł
Ilość godzin: 16 godzin dydaktycznych


Dane kontaktowe:

Centrum studiów podyplomowych i szkoleń
Tel. 32 295 93 11 lub 32 295 93 95
e-mail: podyplomowe@wsb.edu.pl

 

 

Praca

Uczestnicy poznają umiejętności delegowania uprawnień i zadań, przedstawiane są zasad delegowania zadań i uprawnień w zależności od typu osobowości pracownika, poznają metody, techniki i procedury delegowania zadań i uprawnień oraz podniesienie umiejętności sprawdzenia rozmowy z pracownikiem w zakresie przekazywania mu informacji zwrotnej dotyczącej wykonania zadania.

 

Oferta szkoleń dedykowana jest osobom zajmującym kierownicze stanowiska w administracji samorządowej.

 

 

Opłaty

Koszt kursu:

1200 zł

 
Dane do przelewu:

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
41- 300 Dąbrowa Górnicza
ul. Cieplaka 1c

ING Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza 64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

 

 

Oferta specjalna

 

 

Partnerzy