Kierowanie motywacyjne

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Cel szkolenia:

Rozszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu zasad motywowania pozafinansowego dostosowanego do danego typu osobowości, a także poznanie w jaki sposób tworzyć motywującą atmosferę w pracy. Słuchacz pogłębi wiedzę na temat czynników obniżających motywację ludzi, pozna rolę narzędzia jakim jest expose szefa oraz pogłębią wiedzę na temat kluczowych reguł efektywnego komunikowania się.


Adresaci:

Oferta szkoleń dedykowana jest osobom zajmującym kierownicze stanowiska w administracji samorządowej.


Program szkolenia:

1. Metody rozpoznawania wiodącej potrzeby pracownika
i umotywowania jej.
2. Osobowość pracownika i poziom jego rozwoju zawodowego vs. motywatory.
3. Motywacja wewnętrzna a zewnętrzna wśród pracowników.
4. Rola motywacji finansowej i poza finansowej.
5. Wpływ automotywacji kierowników na podwładnych.
6. Analiza własnej motywacji.
7. Autodiagnoza stylu kierowania i jego wpływ na motywację.
8. Efektywne metody motywowanie pracowników przy użyciu narzędzi niematerialnych.
9. Zasady stosowania nagród oraz kar.
10. Formowanie efektywnych systemów motywacyjnych.


Informacje organizacyjne:

Cena szkolenia: 1200 zł
Ilość godzin: 16 godzin dydaktycznych

 

Dane kontaktowe:

Centrum studiów podyplomowych i szkoleń
Tel. 32 295 93 11 lub 32 295 93 95
e-mail: podyplomowe@wsb.edu.pl

 

 

 

Praca

Słuchacz pogłębia wiedzę na temat czynników obniżających motywację ludzi, pozna rolę narzędzia jakim jest expose szefa oraz pogłębią wiedzę na temat kluczowych reguł efektywnego komunikowania się. Rozszerza wiedzę i umiejętności z zakresu zasad motywowania pozafinansowego dostosowanego do danego typu osobowości, a także poznanie w jaki sposób tworzyć motywującą atmosferę w pracy.

 

Oferta szkoleń dedykowana jest osobom zajmującym kierownicze stanowiska w administracji samorządowej.

 

 

Opłaty

Koszt kursu:

1200 zł

 
Dane do przelewu:

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
41- 300 Dąbrowa Górnicza
ul. Cieplaka 1c

ING Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza 64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

 

 

Oferta specjalna

 

 

Partnerzy