Ocena pracownicza skierowana na rozwój

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Cel szkolenia:

Nabycie umiejętności organizowania pracy własnej i zespołu przy wykorzystaniu możliwych modeli zarządzania czasem, umiejętności egzekwowania poleceń oraz umiejętności przeprowadzania dobrego procesu oceniania pracy i kompetencji pracownika.


Adresaci:

Oferta szkoleń dedykowana jest osobom zajmującym kierownicze stanowiska w administracji samorządowej.


Program szkolenia:

1. Proces oceny pracowniczej.
2. Planowanie: ustalanie celów i zadań, standardów, kryteriów oceny, ustalanie procedur, przeszkolenie oceniających i ocenianych, przedstawienie kryteriów oceniania pracownikom.
3. Metody systematycznego zbierania danych nt. ocenianego pracownika.
4. Komunikowanie – rozmowa oceniająca: omówienie wyników oceny z pracownikiem, wyciągnięcie praktycznych konsekwencji zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, wyciągnięcie wniosków na przyszłość.
5. Struktura rozmowy oceniającej.
6. Metody rozmowy a kultura organizacji.
7. Planowanie przebiegu spotkania i zadania moderatora.
8. Sterowanie rozmową za pomocą pytań.
9. Jasne formułowanie argumentów.
10. Autorefleksja i gotowość do zmian.


Informacje organizacyjne:

Cena szkolenia: 1200 zł
Ilość godzin: 16 godzin dydaktycznych


Dane kontaktowe:

Centrum studiów podyplomowych i szkoleń
Tel. 32 295 93 11 lub 32 295 93 95
e-mail: podyplomowe@wsb.edu.pl

 

 

Praca

Kursanci nabywają umiejętności organizowania pracy własnej i zespołu przy wykorzystaniu możliwych modeli zarządzania czasem, umiejętności egzekwowania poleceń oraz umiejętności przeprowadzania dobrego procesu oceniania pracy i kompetencji pracownika.

 

Oferta szkoleń dedykowana jest osobom zajmującym kierownicze stanowiska w administracji samorządowej.

 

 

Opłaty

Koszt kursu:

1200 zł

 
Dane do przelewu:

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
41- 300 Dąbrowa Górnicza
ul. Cieplaka 1c

ING Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza 64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

 

 

Oferta specjalna

 

 

Partnerzy