Organizacja pracy i egzekwowanie poleceń

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Cel szkolenia:

Nabycie umiejętności organizowania pracy własnej i zespołu przy wykorzystaniu możliwych modeli zarządzania czasem, umiejętności egzekwowania poleceń oraz umiejętności przeprowadzania dobrego procesu oceniania pracy i kompetencji pracownika.


Adresaci:

Oferta szkoleń dedykowana jest osobom zajmującym kierownicze stanowiska w administracji samorządowej.


Program szkolenia:

1. Efektywność zespołu i menedżera a zarządzanie czasem.
2. Narzędzia wspomagające organizację czasu własnego i zespołu.
3. Metody SMART.
4. Reguła planowania 60/40.
5. Ustalenia priorytetów – metoda Eisenhovera.
6. Planowanie działań o najwyższej efektywności.
7. Definiowanie celów i podział zadań.
8. Zasady prowadzenia spotkań roboczych i formalnych.
9. Reguły wystąpień publicznych.
10. Zasady przygotowania wystąpienia informacyjnego, okolicznościowego oraz reprezentacyjnego.


Informacje organizacyjne:

Cena szkolenia: 1200 zł
Ilość godzin: 16 godzin dydaktycznych


Dane kontaktowe:

Centrum studiów podyplomowych i szkoleń
Tel. 32 295 93 11 lub 32 295 93 95
e-mail: podyplomowe@wsb.edu.pl

 

 

 

Praca

Kursanci nabywają umiejętności organizowania pracy własnej i zespołu przy wykorzystaniu możliwych modeli zarządzania czasem, umiejętności egzekwowania poleceń oraz umiejętności przeprowadzania dobrego procesu oceniania pracy i kompetencji pracownika.

 

Oferta szkoleń dedykowana jest osobom zajmującym kierownicze stanowiska w administracji samorządowej.

 

 

Opłaty

Koszt kursu:

1200 zł

 
Dane do przelewu:

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
41- 300 Dąbrowa Górnicza
ul. Cieplaka 1c

ING Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza 64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

 

 

Oferta specjalna

 

 

Partnerzy