Prowadzenie konstruktywnych rozmów z pracownikami

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Cel szkolenia:

Wyposażenie menadżerów w intensywny, praktyczny warsztat prowadzenia rozmów prospektywnych – podejmowanych z myślą o przyszłości. To szansa na pogłębienie relacji z podwładnymi, budowanie ich zaangażowania w wykonywane obowiązki oraz wzmacnianie pozycji i autorytetu szefa.


Adresaci:

 Oferta szkoleń dedykowana jest osobom zajmującym kierownicze stanowiska w administracji samorządowej.


Program szkolenia:

1. Zasady skutecznej rozmowy.
2. Udzielanie informacji zwrotnej jako podstawa budowania relacji w zespole.
3. Wyrażanie uznania.
4. Konstruktywna krytyka.
5. Komunikowanie trudnych komunikatów.
6. Rozmowy rozwojowe i oceniające z pracownikami.
7. Rozmowy korygujące zachowania.
8. Rozmowy dotyczące określania celów.
9. Mediacje między poróżnionymi pracownikami.
10. Przyjmowanie komunikatów zwrotnych od podwładnych i współpracowników.


Informacje organizacyjne:

Cena szkolenia: 1200 zł
Ilość godzin: 16 godzin dydaktycznych


Dane kontaktowe:

Centrum studiów podyplomowych i szkoleń
Tel. 32 295 93 11 lub 32 295 93 95
e-mail: podyplomowe@wsb.edu.pl

 

 

Praca

Po kursie menadżerowie wyposażeni są w intensywny, praktyczny warsztat prowadzenia rozmów prospektywnych – podejmowanych z myślą o przyszłości. To szansa na pogłębienie relacji z podwładnymi, budowanie ich zaangażowania w wykonywane obowiązki oraz wzmacnianie pozycji i autorytetu szefa.

 

 Oferta szkoleń dedykowana jest osobom zajmującym kierownicze stanowiska w administracji samorządowej.

 

 

Opłaty

Koszt kursu:

1200 zł

 
Dane do przelewu:

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
41- 300 Dąbrowa Górnicza
ul. Cieplaka 1c

ING Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza 64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

 

 

Oferta specjalna

 

 

Partnerzy