Zarządzanie motywacją poprzez coaching

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Cel szkolenia:

Poznanie i wykorzystanie umiejętności coachingowych w biznesie i zarządzaniu, rozwinięcie właściwego formułowania pytań oraz umiejętność słuchania na poziomie drugim i trzecim.


Adresaci:

Oferta szkoleń dedykowana jest osobom zajmującym kierownicze stanowiska w administracji samorządowej.


Program szkolenia:

1. Cele coachingu.
2. Rola coacha i rola coachowanego.
3. Wpływ postawy coacha na efektywność procesu coachingu
4. Styl komunikacji coacha (aktywne słuchanie, zadawanie pytań, udzielanie informacji zwrotnej).
5. Kluczowe umiejętności coacha - motywowanie do rozwoju oraz otwartość na różnorodność.
6. Proces coachingu.
7. Model uczenia się nowych zachowań.
8. Style coachingu.
9. Ustalenie i zastosowanie mierników wydajności pracownika i zespołu.
10. Modele coachingowe: FISH, EDIC, GROW.


Informacje organizacyjne:

Cena szkolenia: 1200 zł
Ilość godzin: 16 godzin dydaktycznych


Dane kontaktowe:

Centrum studiów podyplomowych i szkoleń
Tel. 32 295 93 11 lub 32 295 93 95
e-mail: podyplomowe@wsb.edu.pl

 

Praca

Kurs dostarcza poznanie i wykorzystanie umiejętności coachingowych w biznesie i zarządzaniu, rozwinięcie właściwego formułowania pytań oraz umiejętność słuchania na poziomie drugim i trzecim.

 

Oferta szkoleń dedykowana jest osobom zajmującym kierownicze stanowiska w administracji samorządowej.

 

Opłaty

Koszt kursu:

1200 zł

 
Dane do przelewu:

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
41- 300 Dąbrowa Górnicza
ul. Cieplaka 1c

ING Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza 64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy