Zarządzanie przez cele

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Cel szkolenia:

Nabycie umiejętności zarządzania w administracji publicznej poprzez cele; zarządzanie przez cele to prosty w założeniach i wyjątkowo skuteczny system menedżerski. Opiera się na założeniu, że postawienie przed pracownikiem jasnego i jednoznacznego celu jest motywujące. Odpowiedni wybór kluczowych celów pozwala skupić zaangażowanie pracowników na sprawach najistotniejszych. O skuteczności systemu decyduje sposób zdefiniowania celów, ich dobór oraz zasady komunikowania. Na naszych warsztatach uczestnicy poznają reguły poprawnego zaprojektowania systemu, zdefiniowania celów, doboru odpowiednich wskaźników i precyzyjnego ich kalibrowania do potrzeb firmy.


Adresaci:

Oferta szkoleń dedykowana jest osobom zajmującym kierownicze stanowiska w administracji samorządowej.


Program szkolenia:

1. Istota zarządzania przez cele.
2. Pochodzenie i rodzaje celów w urzędzie.
3. Rola Lidera w zarządzaniu przez cele.
4. Planowanie procesu zarządzanie przez cele.  
5. Przygotowanie zespołu do wyznaczenia celu.
6. Motywowanie pracowników przez cele.
7. Techniki wyznaczania celów (zasada SMART, SMARTER, teoria celów Locke’a).
8. Wyznaczanie wskaźników pomiaru celu.
9. Kaskadowanie celów.
10. Planowanie rozwoju poprzez analizę realizacji celów.


Informacje organizacyjne:

Cena szkolenia: 1200 zł
Ilość godzin: 16 godzin dydaktycznych


Dane kontaktowe:

Centrum studiów podyplomowych i szkoleń
Tel. 32 295 93 11 lub 32 295 93 95
e-mail: podyplomowe@wsb.edu.pl

 

Praca

Uczestnicy nabywają umiejętności zarządzania w administracji publicznej poprzez cele.

Zarządzanie przez cele to prosty w założeniach i wyjątkowo skuteczny system menedżerski - opiera się na założeniu, że postawienie przed pracownikiem jasnego i jednoznacznego celu jest motywujące. Odpowiedni wybór kluczowych celów pozwala skupić zaangażowanie pracowników na sprawach najistotniejszych. O skuteczności systemu decyduje sposób zdefiniowania celów, ich dobór oraz zasady komunikowania.

 

Na naszych warsztatach uczestnicy poznają reguły poprawnego zaprojektowania systemu, zdefiniowania celów, doboru odpowiednich wskaźników i precyzyjnego ich kalibrowania do potrzeb firmy.

 

Oferta szkoleń dedykowana jest osobom zajmującym kierownicze stanowiska w administracji samorządowej.

 

Opłaty

Koszt kursu:

1200 zł

 
Dane do przelewu:

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
41- 300 Dąbrowa Górnicza
ul. Cieplaka 1c

ING Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza 64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

 

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy