Zarządzanie wizerunkiem w kryzysie

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Cel szkolenia:

Poznanie umiejętności budowania pozytywnego wizerunku organizacji oraz kształtowanie polityki informacyjnej w sytuacji kryzysu. Słuchacz będzie potrafił wykorzystywać w praktyce wszelkie antykryzysowe narzędzia Public Relations oraz przejąć na siebie funkcję lidera PR-owskiego sztabu antykryzysowego.


Adresaci:

Oferta szkoleń dedykowana jest osobom zajmującym kierownicze stanowiska w administracji samorządowej.


Program szkolenia:

1. Sytuacja kryzysowa w administracji – rozumienie i definiowanie.
2. Ocena stanu zespołu/organizacji i jej gotowości do funkcjonowania w obliczu sytuacji kryzysowej.
3. Rozpoznawanie źródeł kryzysu.
4. Identyfikacja zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych.
5. Analiza strategii działań antykryzysowych.
6. Tworzenie scenariuszy przebiegu sytuacji kryzysowych.
7. Przygotowanie do budowania sztabów i zespołów kryzysowych.
8. Opracowanie schematów i procedur efektywnego komunikowania się w sytuacjach kryzysowych.
9. Identyfikacja zachowań i radzenie sobie z zachowaniami skrajnymi.
10. Zarządzanie w sytuacji konfliktu w kryzysie


Informacje organizacyjne:

Cena szkolenia: 1200 zł
Ilość godzin: 16 godzin dydaktycznych


Dane kontaktowe:

Centrum studiów podyplomowych i szkoleń
Tel. 32 295 93 11 lub 32 295 93 95
e-mail: podyplomowe@wsb.edu.pl

 

 

Praca

Słuchacze poznają umiejętności budowania pozytywnego wizerunku organizacji oraz kształtowanie polityki informacyjnej w sytuacji kryzysu. Słuchacz będzie potrafił wykorzystywać w praktyce wszelkie antykryzysowe narzędzia Public Relations oraz przejąć na siebie funkcję lidera PR-owskiego sztabu antykryzysowego.

 

Oferta szkoleń dedykowana jest osobom zajmującym kierownicze stanowiska w administracji samorządowej.

 

 

Opłaty

Koszt kursu:

1200 zł

 
Dane do przelewu:

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
41- 300 Dąbrowa Górnicza
ul. Cieplaka 1c

ING Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza 64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

 

 

Oferta specjalna

 

 

Partnerzy