Zarządzanie zespołem

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Cel szkolenia:

Podniesienie efektywności zarządzania zespołem poprzez  możliwość celowego regulowania jakości i ilości wykonywanej pracy, optymalny podział czasu na zarządzanie zespołem i inne obowiązki (wobec Klientów, Firmy itp.) oraz uzyskiwanie efektywności przy jak najmniejszych kosztach osobistych osoby zarządzaj.


Adresaci:

Oferta szkoleń dedykowana jest osobom zajmującym kierownicze stanowiska w administracji samorządowej.


Program szkolenia:

1. Praca zespołowa i zasady jej organizacji.
2. Etapy rozwoju zespołu.
3. Role zespołowe vs. efektywność zespołu.
4. Rola lidera w zespole.
5. Metody rozwiązywania problemów w zespole.
6. Identyfikacja czynników zwiększających efektywność zespołu.
7. Zagrożenia wynikające z grupowego myślenia.
8. Kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za działania zespołu.
9. Budowanie atmosfery zaufania i otwartości w grupie.
10. Techniki zwiększania motywacji do pracy w zespole.


Informacje organizacyjne:

Cena szkolenia: 1200 zł
Ilość godzin: 16 godzin dydaktycznych


Dane kontaktowe:

Centrum studiów podyplomowych i szkoleń
Tel. 32 295 93 11 lub 32 295 93 95
e-mail: podyplomowe@wsb.edu.pl

 

 

Praca

Kurs zapewnia podniesienie efektywności zarządzania zespołem poprzez  możliwość celowego regulowania jakości i ilości wykonywanej pracy, optymalny podział czasu na zarządzanie zespołem i inne obowiązki (wobec Klientów, Firmy itp.) oraz uzyskiwanie efektywności przy jak najmniejszych kosztach osobistych osoby zarządzaj.

 

Oferta szkoleń dedykowana jest osobom zajmującym kierownicze stanowiska w administracji samorządowej.

 

 

Opłaty

Koszt kursu:

1200 zł

 
Dane do przelewu:

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
41- 300 Dąbrowa Górnicza
ul. Cieplaka 1c

ING Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza 64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

 

 

Oferta specjalna

 

 

Partnerzy