Zarządzanie zmianą

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Cel szkolenia:

Dostarczenie wiedzy na temat mechanizmów rządzących procesem wdrożenia zmian organizacyjnych, wykształcenie u uczestników pozytywnego stosunku do zmian oraz uświadomienie uczestnikom roli i zadań menedżera w przeprowadzaniu zespołu przez zmiany. Poznanie narzędzi pozwalających na skuteczne komunikowanie się podczas procesu zmian, a także doskonalenie umiejętności konstruktywnego oddziaływania na zespół w czasie zmian.


Adresaci:

Oferta szkoleń dedykowana jest osobom zajmującym kierownicze stanowiska w administracji samorządowej.


Program szkolenia:

1. Psychologiczne aspekty zarządzania zmianą.
2. Źródła pochodzenia zmiany i ich wpływ na postawy pracownicze.
3. Metody minimalizowania lęku przed zmianą.
4. Metody wspomagania pracowników w przejściu od emocji do konstruktywnego działania.
5. Etapy wprowadzania zmiany.
6. Techniki łagodzenia oporu wobec zmiany.
7. Wprowadzanie zmian w oparciu o rzetelną komunikację.
8. Utrwalanie efektów zmian.
9. Zarządzanie ryzykiem przy wprowadzaniu zmiany.
10. Typologia błędów towarzyszących zarządzaniu zmianą.


Informacje organizacyjne:

Cena szkolenia: 1200 zł
Ilość godzin: 16 godzin dydaktycznych


Dane kontaktowe:

Centrum studiów podyplomowych i szkoleń
Tel. 32 295 93 11 lub 32 295 93 95
e-mail: podyplomowe@wsb.edu.pl

 

 

Praca

Kurs dostarcza wiedzy na temat mechanizmów rządzących procesem wdrożenia zmian organizacyjnych, wykształcenie u uczestników pozytywnego stosunku do zmian oraz uświadomienie uczestnikom roli i zadań menedżera w przeprowadzaniu zespołu przez zmiany. Poznanie narzędzi pozwalających na skuteczne komunikowanie się podczas procesu zmian, a także doskonalenie umiejętności konstruktywnego oddziaływania na zespół w czasie zmian.

 

Oferta szkoleń dedykowana jest osobom zajmującym kierownicze stanowiska w administracji samorządowej.

 

 

Opłaty

Koszt kursu:

1200 zł

 
Dane do przelewu:

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
41- 300 Dąbrowa Górnicza
ul. Cieplaka 1c

ING Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza 64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

 

 

Oferta specjalna

 

 

Partnerzy