Analiza i identyfikacja potrzeb szkoleniowych

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Cel szkolenia

 

19.03.2018, WSB w Dąbrowie Górniczej, ul.Cieplaka 1c, 8.00 - 16.00

Celem tego szkolenia jest wzrost efektywności szkoleń prowadzonych przez Uczestników dzięki umiejętności identyfikacji potrzeb szkoleniowych i kompetencji deficytowych, których rozwój w sposób realny będzie wspierał realizację celów biznesowych organizacji.

Celem edukacyjnym szkolenia jest zwiększenie świadomości znaczenia analizy potrzeb szkoleniowych dla efektywności szkoleń oraz przygotowanie Uczestników do przeprowadzenia takiej analizy.

 

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • Menadżerów i specjalistów HR,
 • Menadżerów i specjalistów działów szkoleń,
 • Trenerów,
 • Trenerów wewnętrznych ,
 • Osób przygotowujących się do pełnienia roli menadżera HR,
 • Menadżerów szkoleń,
 • Specjalistów HR,
 • Specjalistów zajmujących się szkoleniami w firmie.

 

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą:

 •  Znali zasady procesu identyfikacji potrzeb szkoleniowych,
 •  Świadomi znaczenia analizy potrzeb szkoleniowych dla efektywności szkoleń,
 •  Potrafili zaplanować proces analizy potrzeb szkoleniowych w organizacji,
 •  Znali narzędzia wykorzystywane w analizie potrzeb szkoleniowych.

 

Koszt uczestnictwa

 • Cena szkolenia: 695 zł.

Program

 

1. Szkolenia w organizacjach

 •  Cele działań rozwojowych w organizacjach
 •  Uwarunkowania efektywności szkoleń
 •  Kwintet szkoleniowy
 •  Czteropoziomowy model oceny efektywności szkoleń
 •  10 etapowy model procesu szkoleniowego
 •  Model SEB/SEA

 

2. Analiza potrzeb szkoleniowych – jak ją efektywnie przygotować i przeprowadzić

 •  Uwarunkowania efektywnej analizy potrzeb szkoleniowych w organizacji
 •  Planowanie i realizacja procesu analizy potrzeb szkoleniowych
 •  Metody i narzędzia wykorzystywane do identyfikacji potrzeb szkoleniowych

 

3. Analiza potrzeb szkoleniowych i… co dalej?

 •  Wykorzystanie wyników analizy potrzeb szkoleniowych w projektowaniu działań rozwojowych
 • Pozaszkoleniowe możliwości rozwoju kompetencji

Prowadzący

 

Anna Bartosińska

Szkolenia w zakresie zarządzania zespołem, podnoszenia efektywności osobistej, kompetencji społecznych.

Doradztwo w zakresie strategii i procesów HR, badania potencjału, podnoszenia efektywności zespołów.

Od ponad 10 lat wspieram menedżerów oraz zespoły, z którymi pracuję w podnoszeniu efektywności i osiąganiu celów. Pracowałam zarówno z korporacjami, głównie z branży automotive i logistyki (np. TRW Polska sp. z o.o., DB Schenker Rail Polska S.A., Cooper Standard Polska Sp. z o.o.), jak i z firmami sektora MSP. Wspierając kadrę zarządzającą wdrażałam w firmach kulturę informacji zwrotnej, systemy ocen pracowniczych, koncepcję przywództwa transformacyjnego, realizowałam projekty mające na celu podnoszenie kompetencji menedżerów. Ponad 3000 godzin spędziłam na sali szkoleniowej i w procesach coachingowych. Pracując w trzecim sektorze prowadziłam międzynarodowe zespoły projektowe.

Wykształcenie ekonomiczne (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) oraz certyfikat w zakresie Standardu HRD BP pozwalają mi projektować i wdrażać procesy rozwojowe łączące w sobie realizację celów biznesowych firm z dbaniem o satysfakcję i zaangażowanie ich pracowników. Zaś umiejętności wspierania pracy z kompetencjami i prowadzenia procesów rozwojowych (Szkoła Trenerów SKiTZ Matrik, Coaching Center) pomagają skutecznie odkrywać i rozwijać potencjał swoich klientów.

Najlepsze rozwiązania istnieją w nas samych. Ja pomagam tylko je odkryć i wyposażam osoby, z którymi pracuję w konkretne narzędzia pozwalające wdrożyć je w sposób jak najbardziej efektywny.

Uprawienia i certyfikaty

Uczestnicy będą przygotowani do przeprowadzenia procesu analizy i identyfikacji potrzeb szkoleniowych, a także do odpowiedniego wykorzystania wyników tej analizy. Produktem warsztatów będzie indywidualny plan wdrożenia w zakresie poruszanych tematów.

Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia sygnowany przez Akademię WSB.

Akademia WSB realizuje usługi rozwojowe zgodnie ze Standardem Usług Szkoleniowo - Rozwojowych SUS 2.0.

 

Żaden wiatr nie jest pomyślny temu, który nie wie do którego portu płynie."

                                                                               Machiavelli


Warunkiem efektywności procesu szkoleniowego jest określenie jego celu. Nie jest to możliwe bez przeprowadzenia solidnej analizy i identyfikacji potrzeb. Jak zrobić to skutecznie? O tym porozmawiamy na naszych warsztatach.

                                                                                       Anna Bartosińska