Efektywność biznesowa szkoleń - jak to osiągnąć?

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Cel szkolenia

 

12.03.2018, WSB w Dąbrowie Górniczej, ul.Cieplaka 1c, 9.00 - 17.00

Celem tego warsztatu jest prezentacja innowacyjnego podejścia do zarządzania szkoleniami w organizacji. Daje ono znacznie większe szanse, by inwestowanie w rozwój ludzi przestało być jedynie sloganem, a stało się narzędziową praktyką, kontrolowaną i dającą namacalne owoce “biznesowi”. Metodyka zarządzania projektem szkoleniowym wypracowana na bazie Modelu SEB/SEA© daje możliwość odpowiedzi na pytanie: "Jak szkolenie wpłynęło na rezultaty biznesowe firmy"?

 

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • Pracowników i menedżerów działów szkoleń i rozwoju
 • Pracowników i menedżerów działów HR,
 • Trenerów, którzy są odpowiedzialni za projektowanie procesów szkoleniowych,
 • Osób, które chcą się rozwijać, jako HR Biznes Partner
 • Menedżerów zorientowanych na efektywne zarządzanie swoimi zespołami

 

Po warsztatach uczestnicy będą potrafili:

 • Zdefiniować biznesowy wymiar celów szkoleniowych
 • Dokonać analizy potrzeby szkoleniowej, jako potrzeby wsparcia biznesu
 • Zaplanować całościowy plan doskonalenia efektywności swojej polityki szkoleniowej
 • Zaplanować całościowy proces ewaluacji efektywności szkolenia na wszystkich poziomach Kirkpatricka
 • Zaprojektować narzędzia wsparcia efektywności fazy wdrażania kompetencji na stanowisku pracy
 • Zaplanować wzmocnienie swojego wizerunku HR, jako partnera biznesowego

 

Koszt uczestnictwa

W cenie udziału za jedną osobę 695zł netto (faktura zwolniona z VAT) gwarantujemy:

 • Indywidualne konsultacje z ekspertem prowadzącym szkolenie
 • Możliwość bezpłatnego zdiagnozowania kondycji polityki szkoleniowej swojej organizacji przed zajęciami z omówieniem wyników i możliwości działań doskonalących po zajęciach
 • Imienny Certyfikat z udziału w licencjonowanym warsztacie
 • Kameralną grupę sprzyjającą efektywności nauki
 • Materiały szkoleniowe
 • Każdy uczestnik wychodzi z własnym Planem Działań Wdrożeniowych

Dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej atrakcyjne rabaty.

 

MOŻLIWOŚĆ UDZIAŁU NAWET Z 80% DOFINANSOWANIEM!!!
ZAREJESTRUJ SIĘ NA SZKOLENIE PRZEZ BAZĘ USŁUG ROZWOJOWYCH

Program

 

1. Szkolenie to proces, a nie wydarzenie - Jak zobaczyć jasne powiązanie między spotkaniem na sali szkoleniowej a poprawą wyników przedsiębiorstwa?

 • Poznasz Łańcuch Wpływu, określający mechanikę generowanie rezultatu biznesowego w projekcie szkoleniowym
 • Odkryjemy Kluczowe Bariery dla efektywności biznesowej szkolenia i narzędzia pozwalające je pokonać


2. Świat biznesu a świat szkoleń - Jak definiować cele szkoleniowe, by nie pozostawiały wątpliwości, że szkolenie to inwestycja a nie koszt?

 • Poznasz metodykę stawiania celów szkoleniowych wg Modelu Kirkpatricka
 • Nauczysz się wyznaczać cele szkoleniowe powiązane z biznesem i określać metody ewaluacji szkolenia
 • Poznasz przykłady wyznaczonych celów z innych organizacji


3. Analiza potrzeby szkoleniowej a analiza potrzeby biznesowej uwarunkowanej rozwojem kompetencji - Jak zaprojektować szkolenie skazane od samego początku na efektywność biznesową?

 • Nauczysz się jak wspierać potrzeby biznesu poprzez działania rozwojowe
 • Nauczysz się analizować potrzebę szkoleniową, aby powstający na jej bazie projekt szkoleniowy był inwestycją a nie kosztem
 • Wymienisz się doświadczeniami o różnych metodach pogłębionej analizy potrzeb


4. Zmiana zachowań, ważniejsza dla biznesu niż zdobywanie wiedzy i umiejętności - jak przeorientować i wzmocnić narzędziowo proces szkoleniowy, żeby „wycisnąć” z niego wartość dodaną dla organizacji

 • Poznasz standard procesu szkoleniowego nastawionego na rezultaty biznesowe
 • Dowiesz się, gdzie stawiać akcenty, aby szkolenie było efektywne dla firmy
 • Dowiesz się, jakie narzędzia mogą wspierać efektywność biznesową działań rozwojowych
 • Dowiesz się, jaką rolę odgrywają poszczególni interesariusze procesu i jak budować partnerstwo na rzecz szkoleń


5. Ewaluacja szkoleń - "jeśli czegoś nie możesz zmierzyć, nie możesz tym zarządzać" W. Edwards Deming

 • Poznasz Model SEB© - narzędzie do kompleksowej ewaluacji szkoleń na wszystkich poziomach Kirkpatricka

 

Forma zajęć:

Metoda warsztatowa oparta na serii studium przypadków, praca grupowa i ćwiczenia indywidualne, dyskusja i wymiana doświadczeń, mini-gra rywalizacyjna.

 

MOŻLIWOŚĆ UDZIAŁU NAWET Z 80% DOFINANSOWANIEM!!!
ZAREJESTRUJ SIĘ NA SZKOLENIE PRZEZ BAZĘ USŁUG ROZWOJOWYCH

Prowadzący

 

Alan Kusz

 

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie na studiach podyplomowych Akademia Trenera Biznesu oraz Akademia Menedżera Sprzedaży. Ukończył również studia w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej na kierunku HR Business Partner .

Członek Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Biznesu oraz Stowarzyszenia HR Business Partner. Uczestniczył w zaawansowanej szkole Trenerów Biznesu wrocławskiego Moderatora. Od początku kariery związany ze sprzedażą w różnych branżach (techniczna, finansowa, retail), gdzie przeszedł ścieżkę kariery od doradcy klienta przez manedżera po trenera.

Współpracował z takimi firmami jak: Aviva, NC+, Alior Bank, DataContact Avans, MyCenter, AGD Market, JATA Dealer FIAT PROFFESIONAL, BałtykGaz. Autor Modelu Rozwoju Efektywności Biznesowej (REB), prelegent na konferencjach biznesowych („Partnerstwo Biznesowe działów szkoleń” oraz „Standardy Obsługi Klienta jako klucz do efektywnej sprzedaży”).

Prowadzi szkolenia z zakresu sprzedaży, zarządzania, obsługi klienta, partnerstwa biznesowego działów HR. Tworzył i wdrażał standardy obsługi klienta dla jednej z dużych firmy z branży retail. Współtwórca projektu BEWO – badania efektywności w organizacji, mającego na celu optymalizację wykonywanych przez pracowników zadań. Posiada ponad 1500 godzin szkoleniowych spędzonych na Sali oraz w formie training on the job.

 

 

MOŻLIWOŚĆ UDZIAŁU NAWET Z 80% DOFINANSOWANIEM!!!
ZAREJESTRUJ SIĘ NA SZKOLENIE PRZEZ BAZĘ USŁUG ROZWOJOWYCH

Uprawnienia i certyfikaty

 

Ukończenie szkolenia i uzyskanie certyfikatu uprawnia do:
 

 

Udziału w Certyfikacji na Audytora Efektywności Szkoleń (Audytor TDI)

Certyfikat Audytora TDI uprawnia do realizacji działań na terenie własnej organizacji lub odpłatnego świadczenia usług na rzecz innych organizacji w zakresie Diagnozy Efektywności Procesów Rozwojowych. Audytor TDI dysponuje narzędziami diagnostycznymi bazującymi na metodologii badawczej Benchmarków TDI (Ogólnopolskie badanie Benchmakrów Efektywności Polityki Szkoleniowej w polskich organizacjach, w którym od 2012 roku wzięlo udział kilkaset firm). Proces certyfikacji opiera się na 3 dniach warsztatowych zakończonych egzaminem, z których pierwszym jest warsztat Efetywności Biznesowej Szkoleń - Model SEB. Certyfikacji dokonuje Stowarzyszenie PSTD.

 

Udziału w Inkubatorze Trenerów Standardu HRD BP

Zdobycie licencji Trenera Standardu HRD BP daje uprawnienia do wykorzystywania wybranych narzędzi z Modelu SEB/SEA© oraz możliwość uzyskiwania zleceń od firm korzystających z dofinansowania z funduszu HRD Invest, zobowiązanych do zatrudniania Trenerów HRD BP. Licencjonowany Trener HRD BP jest objęty pakietem Personal Branding.

 

Udziału w Certyfikacji na Konsultanta SEB

Certyfikat Konsultanta SEB uprawnia do działań na terenie własnej organizacji lub odpłatnego świadczenia usług na rzecz innych organizacji w zakresie? Projektowania Systemów Rozwojowych Efektywnych Biznesowo, na bazie Metodologii SEB/SEA, z możliwością korzystania z wszystkich jej narzędzi a także doświadczeń 10 lat wdrożeń w Polsce.

 

 

 

MOŻLIWOŚĆ UDZIAŁU NAWET Z 80% DOFINANSOWANIEM!!!
ZAREJESTRUJ SIĘ NA SZKOLENIE PRZEZ BAZĘ USŁUG ROZWOJOWYCH