Efektywność biznesowa szkoleń - jak to osiągnąć?

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Cel szkolenia

 

18.05.2018, WSB w Dąbrowie Górniczej, ul.Cieplaka 1c, 9.00 - 17.00

Celem tego warsztatu jest prezentacja innowacyjnego podejścia do zarządzania szkoleniami w organizacji. Daje ono znacznie większe szanse, by inwestowanie w rozwój ludzi przestało być jedynie sloganem, a stało się narzędziową praktyką, kontrolowaną i dającą namacalne owoce “biznesowi”. Metodyka zarządzania projektem szkoleniowym wypracowana na bazie Modelu SEB/SEA© daje możliwość odpowiedzi na pytanie: "Jak szkolenie wpłynęło na rezultaty biznesowe firmy"?

 

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • Pracowników i menedżerów działów szkoleń i rozwoju
 • Pracowników i menedżerów działów HR,
 • Trenerów, którzy są odpowiedzialni za projektowanie procesów szkoleniowych,
 • Osób, które chcą się rozwijać, jako HR Biznes Partner
 • Menedżerów zorientowanych na efektywne zarządzanie swoimi zespołami

 

Po warsztatach uczestnicy będą potrafili:

 • Zdefiniować biznesowy wymiar celów szkoleniowych
 • Dokonać analizy potrzeby szkoleniowej, jako potrzeby wsparcia biznesu
 • Zaplanować całościowy plan doskonalenia efektywności swojej polityki szkoleniowej
 • Zaplanować całościowy proces ewaluacji efektywności szkolenia na wszystkich poziomach Kirkpatricka
 • Zaprojektować narzędzia wsparcia efektywności fazy wdrażania kompetencji na stanowisku pracy
 • Zaplanować wzmocnienie swojego wizerunku HR, jako partnera biznesowego

 

Koszt uczestnictwa

W cenie udziału za jedną osobę 695zł netto (faktura zwolniona z VAT) gwarantujemy:

 • Indywidualne konsultacje z ekspertem prowadzącym szkolenie
 • Możliwość bezpłatnego zdiagnozowania kondycji polityki szkoleniowej swojej organizacji przed zajęciami z omówieniem wyników i możliwości działań doskonalących po zajęciach
 • Imienny Certyfikat z udziału w licencjonowanym warsztacie
 • Kameralną grupę sprzyjającą efektywności nauki
 • Materiały szkoleniowe
 • Każdy uczestnik wychodzi z własnym Planem Działań Wdrożeniowych

Dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych Akademii WSB atrakcyjne rabaty.

 

MOŻLIWOŚĆ UDZIAŁU NAWET Z 80% DOFINANSOWANIEM!!!
ZAREJESTRUJ SIĘ NA SZKOLENIE PRZEZ BAZĘ USŁUG ROZWOJOWYCH

Program

 

1. Szkolenie to proces, a nie wydarzenie - Jak zobaczyć jasne powiązanie między spotkaniem na sali szkoleniowej a poprawą wyników przedsiębiorstwa?

 • Poznasz Łańcuch Wpływu, określający mechanikę generowanie rezultatu biznesowego w projekcie szkoleniowym
 • Odkryjemy Kluczowe Bariery dla efektywności biznesowej szkolenia i narzędzia pozwalające je pokonać


2. Świat biznesu a świat szkoleń - Jak definiować cele szkoleniowe, by nie pozostawiały wątpliwości, że szkolenie to inwestycja a nie koszt?

 • Poznasz metodykę stawiania celów szkoleniowych wg Modelu Kirkpatricka
 • Nauczysz się wyznaczać cele szkoleniowe powiązane z biznesem i określać metody ewaluacji szkolenia
 • Poznasz przykłady wyznaczonych celów z innych organizacji


3. Analiza potrzeby szkoleniowej a analiza potrzeby biznesowej uwarunkowanej rozwojem kompetencji - Jak zaprojektować szkolenie skazane od samego początku na efektywność biznesową?

 • Nauczysz się jak wspierać potrzeby biznesu poprzez działania rozwojowe
 • Nauczysz się analizować potrzebę szkoleniową, aby powstający na jej bazie projekt szkoleniowy był inwestycją a nie kosztem
 • Wymienisz się doświadczeniami o różnych metodach pogłębionej analizy potrzeb


4. Zmiana zachowań, ważniejsza dla biznesu niż zdobywanie wiedzy i umiejętności - jak przeorientować i wzmocnić narzędziowo proces szkoleniowy, żeby „wycisnąć” z niego wartość dodaną dla organizacji

 • Poznasz standard procesu szkoleniowego nastawionego na rezultaty biznesowe
 • Dowiesz się, gdzie stawiać akcenty, aby szkolenie było efektywne dla firmy
 • Dowiesz się, jakie narzędzia mogą wspierać efektywność biznesową działań rozwojowych
 • Dowiesz się, jaką rolę odgrywają poszczególni interesariusze procesu i jak budować partnerstwo na rzecz szkoleń


5. Ewaluacja szkoleń - "jeśli czegoś nie możesz zmierzyć, nie możesz tym zarządzać" W. Edwards Deming

 • Poznasz Model SEB© - narzędzie do kompleksowej ewaluacji szkoleń na wszystkich poziomach Kirkpatricka

 

Forma zajęć:

Metoda warsztatowa oparta na serii studium przypadków, praca grupowa i ćwiczenia indywidualne, dyskusja i wymiana doświadczeń, mini-gra rywalizacyjna.

 

MOŻLIWOŚĆ UDZIAŁU NAWET Z 80% DOFINANSOWANIEM!!!
ZAREJESTRUJ SIĘ NA SZKOLENIE PRZEZ BAZĘ USŁUG ROZWOJOWYCH

Prowadzący

Agata Bogusiak

Specjalista HR, Trener, HR Business Partner, Project Manager, Prezes Stowarzyszenia PSTD

Specjalizuje się w tematach związanych z umiejętnościami społecznymi, doradztwem zawodowym, komunikacją, kompetencjami osobistymi i zarządzaniem zasobami ludzkimi. Posiada ponad 5 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze ZZL. Zajmuję się różnymi projektami, szczególnie szkoleniowymi i rekrutacyjnymi. Programy rozwojowe realizuje zgodnie ze standardem HRDBP (Human Resources Development Business Partnering), który ma zapewnić przedsiębiorstwom projekty szkoleniowo-rozwojowe przynoszące realną wartość biznesową. Licencjonowany trener Modelu SEB. Uwielbia pracować z ludźmi, nawiązywać nowe znajomości. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, studiowała socjologię oraz dziennikarstwo i komunikację społeczną.

 

MOŻLIWOŚĆ UDZIAŁU NAWET Z 80% DOFINANSOWANIEM!!!
ZAREJESTRUJ SIĘ NA SZKOLENIE PRZEZ BAZĘ USŁUG ROZWOJOWYCH

Uprawnienia i certyfikaty

Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia sygnowany przez Akademię WSB oraz Partnera Instytut Kosmetologii Trementi

Akademia WSB realizuje usługi rozwojowe zgodnie ze Standardem Usług Szkoleniowo - Rozwojowych SUS 2.0.

Ukończenie szkolenia i uzyskanie certyfikatu uprawnia do:

Udziału w Certyfikacji na Audytora Efektywności Szkoleń (Audytor TDI)

Certyfikat Audytora TDI uprawnia do realizacji działań na terenie własnej organizacji lub odpłatnego świadczenia usług na rzecz innych organizacji w zakresie Diagnozy Efektywności Procesów Rozwojowych. Audytor TDI dysponuje narzędziami diagnostycznymi bazującymi na metodologii badawczej Benchmarków TDI (Ogólnopolskie badanie Benchmakrów Efektywności Polityki Szkoleniowej w polskich organizacjach, w którym od 2012 roku wzięlo udział kilkaset firm). Proces certyfikacji opiera się na 3 dniach warsztatowych zakończonych egzaminem, z których pierwszym jest warsztat Efetywności Biznesowej Szkoleń - Model SEB. Certyfikacji dokonuje Stowarzyszenie PSTD.

Udziału w Inkubatorze Trenerów Standardu HRD BP

Zdobycie licencji Trenera Standardu HRD BP daje uprawnienia do wykorzystywania wybranych narzędzi z Modelu SEB/SEA© oraz możliwość uzyskiwania zleceń od firm korzystających z dofinansowania z funduszu HRD Invest, zobowiązanych do zatrudniania Trenerów HRD BP. Licencjonowany Trener HRD BP jest objęty pakietem Personal Branding.

Udziału w Certyfikacji na Konsultanta SEB

Certyfikat Konsultanta SEB uprawnia do działań na terenie własnej organizacji lub odpłatnego świadczenia usług na rzecz innych organizacji w zakresie? Projektowania Systemów Rozwojowych Efektywnych Biznesowo, na bazie Metodologii SEB/SEA, z możliwością korzystania z wszystkich jej narzędzi a także doświadczeń 10 lat wdrożeń w Polsce.

 

 

 

MOŻLIWOŚĆ UDZIAŁU NAWET Z 80% DOFINANSOWANIEM!!!
ZAREJESTRUJ SIĘ NA SZKOLENIE PRZEZ BAZĘ USŁUG ROZWOJOWYCH