Egzekwowanie i informacje zwrotne

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Cel szkolenia

Termin i miejsce szkolenia:

piątek 8 grudnia 2017 r.

godzina: 8.00 - 16.00

WSB w Dąbrowie Górniczej, ul.Cieplaka 1

Celem biznesowym tego szkolenia jest zwiększanie efektywności pracowników uczestnika szkolenia w zakresie realizowania celów i zadań na ich stanowiskach pracy poprzez odpowiednią komunikację informacji zwrotnej oraz egzekwowanie delegowanych zadań przez menadżera.

Celem edukacyjnym szkolenia jest podniesienie poziomu kompetencji uczestników w zakresie zarządzania zespołem w aspekcie udzielania bieżącej i okresowej informacji zwrotnej oraz egzekwowania realizacji zadań.

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • Menadżerowie zarządzający zespołem menadżerowie projektów,
 • osoby przygotowywane do pełnienia roli menadżera.

Po warsztatach uczestnicy będą potrafili:

Uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie:

 •  definiowania elementów delegowania niezbędnych do skutecznego egzekwowania powierzonych zadań;
 •  egzekwowania wykonania zadania w sposób motywujący i efektywny;
 •  udzielania bieżącej i okresowej informacji zwrotnej pracownikom nakierowanej na podnoszenie efektywności pracownika.

Cena szkolenia: 695 zł.

Program

1. Egzekwowanie i udzielanie informacji zwrotnej jako bieżące działania z zakresu zarządzania zespołem.

 •  Umiejscowienie tematu warsztatów w obszarze podstawowych funkcji zarządzania.
 •  Wpływ egzekwowania i informacji zwrotnej na realizowanie pozostałych funkcji.
 •  Style zarządzania w aspekcie egzekwowania i udzielania informacji zwrotnej.

2. Egzekwowanie delegowanych zadań w sposób motywujący.

 •  Kluczowe elementy delegowania zadań warunkujące ich egzekwowanie.
 •  Zasady rozmów monitorujących i egzekwujących.
 •  Motywowanie przez egzekwowanie.
 •  Docenianie i korygowanie pracownika podczas egzekwowania zadań.

3. Udzielanie informacji zwrotnej - bieżącej i okresowej.

 •  Zasady udzielania informacji zwrotnej dotyczącej bieżących działań.
 •  Komunikat JA w udzielaniu informacji zwrotnej.
 •  Konstruktywna krytyka:
 1.  Czym właściwie jest i jaką ma funkcję?
 2.  Różnice w indywidualnym przyjmowaniu krytyki.
 3.  Model przekazywania konstruktywnej krytyki.
 •  Konstruktywna pochwała:
 1.  Czym właściwie jest i jaką ma funkcję?
 2.  Obawy dotyczące chwalenia pracowników.
 3.  Model przekazywania konstruktywnej pochwały.

Prowadzący

Anna Bartosińska

Szkolenia w zakresie zarządzania zespołem, podnoszenia efektywności osobistej, kompetencji społecznych.

Doradztwo w zakresie strategii i procesów HR, badania potencjału, podnoszenia efektywności zespołów.

Od ponad 10 lat wspieram menedżerów oraz zespoły, z którymi pracuję w podnoszeniu efektywności i osiąganiu celów. Pracowałam zarówno z korporacjami, głównie z branży automotive i logistyki (np. TRW Polska sp. z o.o., DB Schenker Rail Polska S.A., Cooper Standard Polska Sp. z o.o.), jak i z firmami sektora MSP. Wspierając kadrę zarządzającą wdrażałam w firmach kulturę informacji zwrotnej, systemy ocen pracowniczych, koncepcję przywództwa transformacyjnego, realizowałam projekty mające na celu podnoszenie kompetencji menedżerów. Ponad 3000 godzin spędziłam na sali szkoleniowej i w procesach coachingowych. Pracując w trzecim sektorze prowadziłam międzynarodowe zespoły projektowe.

Wykształcenie ekonomiczne (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) oraz certyfikat w zakresie Standardu HRD BP
pozwalają mi projektować i wdrażać procesy rozwojowe łączące w sobie realizację celów biznesowych firm z dbaniem
o satysfakcję i zaangażowanie ich pracowników. Zaś umiejętności wspierania pracy z kompetencjami i prowadzenia
procesów rozwojowych (Szkoła Trenerów SKiTZ Matrik, Coaching Center) pomagają skutecznie odkrywać i rozwijać
potencjał swoich klientów.

Najlepsze rozwiązania istnieją w nas samych. Ja pomagam tylko je odkryć i wyposażam osoby, z którymi pracuję w konkretne narzędzia pozwalające wdrożyć je w sposób jak najbardziej efektywny.

Uprawienia i certyfikaty

Indywidualny plan wdrożenia w zakresie poruszanych tematów, schemat udzielania informacji zwrotnej, rozmowy monitorującej, zwrócenie uwagi na motywowanie pracownika poprzez monitorowanie jego pracy i udzielanie informacji zwrotnej.

Certyfikat ukończenia szkolenia!

"Ludzie pracują za pieniądze, ale pójdą za tobą dodatkowy szmat drogi, jeśli okażesz im szacunek, nagrodzisz pochwałą i uznaniem";
Andrew Carnegie
Podczas naszego spotkania odkrywać będziemy w jaki sposób monitorowanie i egzekwowanie powierzonych zadań oraz konstruktywna informacja zwrotna mogą wspierać motywację i efektywność naszych pracowników.