Prezentacja i warsztat trenera

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Cel szkolenia

Termin i miejsce szkolenia:

poniedziałek 27 listopada  2017 r.

godzina: 8.00 - 16.00

WSB w Dąbrowie Górniczej, ul.Cieplaka 1

Celem tego szkolenia jest wzrost efektywności biznesowej szkoleń prowadzonych przez Uczestników dzięki
narzędziom i technikom umożliwiającym prowadzenie szkoleń w sposób angażujący i zwiększający motywację
odbiorców do wdrożenia prezentowanych podczas szkolenia treści i zmiany dotychczasowych zachowań.

Dzięki temu szkoleniu Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób pracować efektywnie z grupą osób dorosłych podczas szkolenia, poznają również najważniejsze elementy warsztatu pracy trenera oraz zasady efektywnej prezentacji i komunikacji z Uczestnikami szkolenia.

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • Menadżerowie i specjaliści HR,
 • menadżerowie i specjaliści działów szkoleń,
 • trenerzy,
 • trenerzy wewnętrzni ,
 • osoby przygotowujące się do pełnienia roli menadżera HR,
 • menadżera szkoleń,
 • specjalisty HR,
 • specjalisty zajmującego się szkoleniami w firmie.

Po zakończeniu szkolenia Uczestnicy będą:

 •  potrafili wykorzystać w praktyce wiedzę dotyczącą zasad efektywnej pracy z grupą,
 •  znali i potrafili praktycznie wykorzystać narzędzia komunikacyjne w pracy trenera,
 •  potrafili przygotować i prezentować w ciekawy sposób treści podczas szkolenia.

Cena szkolenia: 695 zł.

Program

1. Warsztat pracy trenera

 •  Style uczenia się osób dorosłych
 •  Podstawowe kompetencje trenera
 •  Wykorzystanie dynamiki grupowej i procesu grupowego
 •  Autoprezentacja w pracy trenera

2. Kompetencje komunikacyjne jako podstawa efektywnej pracy trenera

 •  Komunikacyjny niezbędnik trenera – narzędzia i techniki niezbędne do osiągnięcia celu szkolenia
 •  Efektywne strategie komunikacyjne
 •  Asertywność w pracy trenera
 •  Trudne sytuacje komunikacyjne w trakcie szkolenia i sposoby radzenia sobie z nimi

3. Jak prezentować treści podczas szkolenia w sposób angażujący uczestników

 •  Zasady tworzenia prezentacji i wyboru treści
 •  Podstawy profesjonalnej prezentacji
 •  Sposoby radzenia sobie z tremą podczas prezentacji

 

Prowadzący

Agata Piątek

Doradca HR, Trener, Facylitator.

Specjalizuje się w tematach z obszaru HR, kompetencji miękkich oraz zarządzania zespołem. Od kilkunastu lat związana z obszarem HR oraz szeroko rozumianym rozwojem ludzi. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując zarówno w firmach rodzimych, jak i w międzynarodowych korporacjach. Jako trener pracuje od
2012 roku.

 •  12-letnie doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu narzędzi HR,
 •  5-letnie doświadczenie w pracy trenera i facylitatora,
 •  Doświadczenie w międzynarodowych projektach rozwojowych,
 • Certyfikowany Trener Standardu HRD BP – Szkolenia Efektywne Biznesowo,
 •  Szkoła Trenerów MERITUM,
 •  Studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi UŚ,
 • Szkoła Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego.

Uprawienia i certyfikaty

Certyfikat ukończenia szkolenia!

Najważniejszym w warsztacie trenera jest… sam Trener! I chociaż zmieniają się narzędzia i gadżety, których możemy
użyć aby podnieść atrakcyjność szkolenia to wciąż kluczowym dla jego efektywności jest sam Trener i jego kompetencje. Zapraszam na warsztat podczas, którego przyjrzymy się kluczowym aspektom warsztatu trenera oraz czynnikom warunkującym jego skuteczność w pracy z grupą.

Agata Piątek