Projektowanie szkoleń

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Cel szkolenia

Termin i miejsce szkolenia:

poniedziałek 20 listopada  2017 r.

godzina: 8.00 - 16.00

WSB w Dąbrowie Górniczej, ul.Cieplaka 1

Dzięki temu szkoleniu Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób projektować szkolenia tak aby:

 •  wspierały realizację celów biznesowych organizacji, w których pracują,
 •  modelowały realną zmianę w zachowaniu uczestników szkoleń,
 •  możliwe było monitorowanie i ocenianie ich efektów dla organizacji i uczestników.

Celem szkolenia jest przygotowanie Uczestników do samodzielnego projektowania efektywnych działań szkoleniowych/ rozwojowych w organizacjach.

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • Menadżerowie i specjaliści HR,
 • menadżerowie i specjaliści działów szkoleń,
 • trenerzy,
 • trenerzy wewnętrzni ,
 • osoby przygotowujące się do pełnienia roli menadżera HR,
 • menadżera szkoleń,
 • specjalisty HR,
 • specjalisty zajmującego się szkoleniami w firmie.

Po zakończeniu szkolenia Uczestnicy będą:

 •  kompleksowo zaplanować i przygotować proces rozwoju kompetencji w organizacji,
 •  sformułować cele szkolenia (wraz miernikami), które będą odpowiadały na potrzeby biznesowe organizacji,
 •  zaprojektować program sesji szkoleniowej z wykorzystaniem metod i technik wspierających proces nabywania i rozwoju kompetencji uczestników,
 •  przygotować i zaplanować plan wdrożenia nabytych przez uczestników szkolenia nowych umiejętności,
 •  dokonać ewaluacji projektu szkoleniowego.

Cena szkolenia: 695 zł.

Program

1. Szkolenia w organizacjach

 •  Cele działań rozwojowych w organizacjach,
 •  Uwarunkowania efektywności szkoleń,
 •  Kwintet szkoleniowy,
 • Czteropoziomowy model oceny efektywności szkoleń,
 •  10 etapowy model procesu szkoleniowego,
 •  Model SEB/SEA.

2. Cele biznesowe organizacji a cele szkolenia

 •  Uwarunkowania efektywnej analizy potrzeb szkoleniowych,
 •  Definiowanie celów szkolenia w oparciu o model D. Kirkpatricka,
 •  Narzędzia oceny realizacji celów szkolenia.

3. Projektowanie szkolenia

 •  Uwarunkowania efektywnego szkolenia,
 •  Podstawy uczenia się osób dorosłych,
 •  Przegląd metod i technik pracy z grupą,
 •  Planowanie i projektowanie sesji szkoleniowej,
 •  Narzędzia ewaluacji szkolenia.

4. Wdrożenie treści prezentowanych podczas szkolenia

 •  Uwarunkowania wdrożenia zmian po szkoleniu
 •  Narzędzia budowy zaangażowania uczestników szkolenia
 •  Planowanie i wdrażanie zmian po szkoleniu w organizacji

Prowadzący

Agata Piątek

Doradca HR, Trener, Facylitator.

Specjalizuje się w tematach z obszaru HR, kompetencji miękkich oraz zarządzania zespołem. Od kilkunastu lat związana z obszarem HR oraz szeroko rozumianym rozwojem ludzi. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując zarówno w firmach rodzimych, jak i w międzynarodowych korporacjach. Jako trener pracuje od
2012 roku.

 •  12-letnie doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu narzędzi HR,
 •  5-letnie doświadczenie w pracy trenera i facylitatora,
 •  Doświadczenie w międzynarodowych projektach rozwojowych,
 • Certyfikowany Trener Standardu HRD BP – Szkolenia Efektywne Biznesowo,
 •  Szkoła Trenerów MERITUM,
 •  Studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi UŚ,
 • Szkoła Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego.

Uprawienia i certyfikaty

Certyfikat ukończenia szkolenia!

Z doświadczenia wiem jak ważnym etapem jest projektowanie szkolenia… ale wiem też że szkolenie jest tylko jednym z etapów i aby osiągnąć rzeczywisty efekt w postaci trwałej zmiany w pracy/zachowaniu uczestników bardzo ważne jest podejście do rozwoju kompetencji jako do procesu. Procesu, którego każdy element i każdy uczestnik ma znaczenie i swoją rolę do odegrania. Zapraszam więc w podróż po tym procesie, której celem są szkolenia efektywne biznesowo.

Agata Piątek