Projektowanie szkoleń

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Cel szkolenia

 

26.03.2018, WSB w Dąbrowie Górniczej, ul.Cieplaka 1c, 8.00 - 16.00

Celem szkolenia jest przygotowanie Uczestników do samodzielnego projektowania efektywnych działań szkoleniowych/ rozwojowych w organizacjach.

 

Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób projektować szkolenia, aby:

 •  wspierały realizację celów biznesowych organizacji, w których pracują,
 •  modelowały realną zmianę w zachowaniu uczestników szkoleń,
 •  możliwe było monitorowanie i ocenianie ich efektów dla organizacji i uczestników.

 

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • Menadżerów i specjalistów HR,
 • Menadżerów i specjalistów działów szkoleń,
 • Trenerów,
 • Trenerów wewnętrznych ,
 • Osób przygotowujących się do pełnienia roli menadżera HR,
 • Menadżerów szkoleń,
 • Specjalistów HR,
 • Specjalistów zajmujących się szkoleniami w firmie.

 

Po zakończeniu szkolenia Uczestnicy będą potrafili:

 •  kompleksowo zaplanować i przygotować proces rozwoju kompetencji w organizacji,
 •  sformułować cele szkolenia (wraz miernikami), które będą odpowiadały na potrzeby biznesowe organizacji,
 •  zaprojektować program sesji szkoleniowej z wykorzystaniem metod i technik wspierających proces nabywania i rozwoju kompetencji uczestników,
 •  przygotować i zaplanować plan wdrożenia nabytych przez uczestników szkolenia nowych umiejętności,
 •  dokonać ewaluacji projektu szkoleniowego.

 

Koszt uczestnictwa

 • Cena szkolenia: 695 zł.

Program

 

1. Szkolenia w organizacjach

 •  Cele działań rozwojowych w organizacjach,
 •  Uwarunkowania efektywności szkoleń,
 •  Kwintet szkoleniowy,
 • Czteropoziomowy model oceny efektywności szkoleń,
 •  10 etapowy model procesu szkoleniowego,
 •  Model SEB/SEA.

 

2. Cele biznesowe organizacji a cele szkolenia

 •  Uwarunkowania efektywnej analizy potrzeb szkoleniowych,
 •  Definiowanie celów szkolenia w oparciu o model D. Kirkpatricka,
 •  Narzędzia oceny realizacji celów szkolenia.

 

3. Projektowanie szkolenia

 •  Uwarunkowania efektywnego szkolenia,
 •  Podstawy uczenia się osób dorosłych,
 •  Przegląd metod i technik pracy z grupą,
 •  Planowanie i projektowanie sesji szkoleniowej,
 •  Narzędzia ewaluacji szkolenia.

 

4. Wdrożenie treści prezentowanych podczas szkolenia

 •  Uwarunkowania wdrożenia zmian po szkoleniu
 •  Narzędzia budowy zaangażowania uczestników szkolenia
 •  Planowanie i wdrażanie zmian po szkoleniu w organizacji

Prowadzący

 

Agata Piątek

Doradca HR, Trener, Facylitator.

 

Specjalizuje się w tematach z obszaru HR, kompetencji miękkich oraz zarządzania zespołem. Od kilkunastu lat związana z obszarem HR oraz szeroko rozumianym rozwojem ludzi. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując zarówno w firmach rodzimych, jak i w międzynarodowych korporacjach. Jako trener pracuje od 2012 roku:

 •  12-letnie doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu narzędzi HR,
 •  5-letnie doświadczenie w pracy trenera i facylitatora,
 •  Doświadczenie w międzynarodowych projektach rozwojowych,
 •  Certyfikowany Trener Standardu HRD BP – Szkolenia Efektywne Biznesowo,
 •  Szkoła Trenerów MERITUM,
 •  Studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi UŚ,
 •  Szkoła Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego.

Uprawienia i certyfikaty

Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia sygnowany przez Akademię WSB.

Akademia WSB realizuje usługi rozwojowe zgodnie ze Standardem Usług Szkoleniowo - Rozwojowych SUS 2.0.

Z doświadczenia wiem jak ważnym etapem jest projektowanie szkolenia… ale wiem też że szkolenie jest tylko jednym z etapów i aby osiągnąć rzeczywisty efekt w postaci trwałej zmiany w pracy/zachowaniu uczestników bardzo ważne jest podejście do rozwoju kompetencji jako do procesu. Procesu, którego każdy element i każdy uczestnik ma znaczenie i swoją rolę do odegrania. Zapraszam więc w podróż po tym procesie, której celem są szkolenia efektywne biznesowo.

                                                                                                                                                  Agata Piątek