Prowadzenie efektywnych spotkań i zebrań

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Cel szkolenia

 

Celem biznesowym tego szkolenia jest ograniczenie kosztów oraz zwiększenie efektywności spotkań i zebrań prowadzonych przez uczestników szkolenia.

 

Celem dydaktycznym szkolenia jest:

 •  uświadomienie uczestnikom znaczenia spotkań oraz kosztów i korzyści związanych z zebraniami / spotkaniami;
 •  zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie planowania spotkania w sposób zwiększający jego efektywność;
 •  zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego poprowadzenia spotkania.

 

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • Menadżerowie zarządzający zespołem,
 • menadżerowie / koordynatorzy projektów,
 • osoby przygotowywane do pełnienia roli menadżera,
 • osoby prowadzące spotkania (niezależnie od stanowiska).

 

Po warsztatach uczestnicy będą potrafili:

 •  prawidłowo określić cele i funkcje spotkania;
 •  zaplanować i przygotować spotkanie;
 •  zdefiniować rolę prowadzącego spotkanie;
 •  określić kluczowe elementy spotkania wpływające na jego efektywność oraz sposób ich przeprowadzenia przez prowadzącego spotkanie.

 

Koszt uczestnictwa

 • Cena szkolenia: 695 zł.

Program

 

1. Znaczenie spotkań w efektywnym realizowaniu zadań.

 •  Funkcje spotkania / zebrania.
 •  Korzyści wynikające z efektywnego spotkania / zebrania.
 •  Koszty związane z organizowaniem / uczestniczeniem w spotkaniach / zebraniach.

 

2. Przygotowanie efektywnego spotkania.

 •  Odpowiednie określanie celów spotkań.
 •  Dobór uczestników spotkań.
 •  Planowanie czasu trwania spotkań.
 •  Komunikacja spotkań.
 •  Przygotowanie agendy i materiałów dla uczestników.
 •  Przygotowanie uczestników do spotkania.
 •  Przygotowanie prowadzącego do spotkania.

 

3. Prowadzenie efektywnego spotkania.

 •  Rozpoczęcie, które wpływa na efektywność spotkania.
 •  Prezentacja swoich tematów podczas spotkania.
 •  Prowadzenie dyskusji podczas spotkania.
 •  Trudne sytuacje podczas spotkania.
 •  Odpowiednie zakończenie spotkania.

Prowadzący

 

Anna Bartosińska

Szkolenia w zakresie zarządzania zespołem, podnoszenia efektywności osobistej, kompetencji społecznych.

Doradztwo w zakresie strategii i procesów HR, badania potencjału, podnoszenia efektywności zespołów.

Od ponad 10 lat wspieram menedżerów oraz zespoły, z którymi pracuję w podnoszeniu efektywności i osiąganiu celów.

Pracowałam zarówno z korporacjami, głównie z branży automotive i logistyki (np. TRW Polska sp. z o.o., DB Schenker Rail Polska S.A., Cooper Standard Polska Sp. z o.o.), jak i z firmami sektora MSP. Wspierając kadrę zarządzającą wdrażałam w firmach kulturę informacji zwrotnej, systemy ocen pracowniczych, koncepcję przywództwa transformacyjnego, realizowałam projekty mające na celu podnoszenie kompetencji menedżerów.

Ponad 3000 godzin spędziłam na sali szkoleniowej i w procesach coachingowych. Pracując w trzecim sektorze prowadziłam międzynarodowe zespoły projektowe.

Wykształcenie ekonomiczne (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) oraz certyfikat w zakresie Standardu HRD BP
pozwalają mi projektować i wdrażać procesy rozwojowe łączące w sobie realizację celów biznesowych firm z dbaniem
o satysfakcję i zaangażowanie ich pracowników.

Zaś umiejętności wspierania pracy z kompetencjami i prowadzenia
procesów rozwojowych (Szkoła Trenerów SKiTZ Matrik, Coaching Center) pomagają skutecznie odkrywać i rozwijać
potencjał swoich klientów. Najlepsze rozwiązania istnieją w nas samych.

Ja pomagam tylko je odkryć i wyposażam osoby, z którymi pracuję w konkretne narzędzia pozwalające wdrożyć je w sposób jak najbardziej efektywny.

Uprawienia i certyfikaty

Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia sygnowany przez Akademię WSB.

Akademia WSB realizuje usługi rozwojowe zgodnie ze Standardem Usług Szkoleniowo - Rozwojowych SUS 2.0.

 

Coraz więcej czasu spędzamy na spotkaniach, zebraniach. Większość z nas uważa je za stratę czasu, który mogliby poświęcić na realizację zadań. Czy powinniśmy z nich zrezygnować? Nie!

Spotkania mogą być bardzo efektywnym narzędziem wspierającym realizację celów. Jak poprawić skuteczność spotkań? Zapraszam na nasze warsztaty.

                                                                                                                                        Anna Bartosińska