Trening grupowy a facylitacja

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Cel szkolenia

 

16.04.2018, WSB w Dąbrowie Górniczej, ul.Cieplaka 1c, 8.00 - 16.00

Celem tego szkolenia jest wzrost efektywności biznesowej szkoleń prowadzonych przez Uczestników poprzez dobór odpowiedniej metody pracy z grupą, która będzie wspierać osiąganie celów szkoleniowych.

Uczestnicy dzięki szkoleniu poznają różnice pomiędzy treningiem grupowym a facylitacją oraz możliwości ich zastosowania w pracy z grupą.

 

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • Menadżerowie i specjaliści HR,
 • menadżerowie i specjaliści działów szkoleń,
 • trenerzy,
 • trenerzy wewnętrzni ,
 • osoby przygotowujące się do pełnienia roli menadżera HR,
 • menadżera szkoleń,
 • specjalisty HR,
 • specjalisty zajmującego się szkoleniami w firmie.

 

Po zakończeniu szkolenia Uczestnicy będą:

 • znali różnice pomiędzy treningiem grupowym a facylitacją,
 •  potrafili scharakteryzować powyższe metody oraz wskazać możliwości ich zastosowania i ograniczenia w pracy z grupą,
 •  potrafili dobrać odpowiednią metodę pracy z grupą przygotowując spotkanie lub szkolenie.

 

Koszt uczestnictwa

 • Cena szkolenia: 695 zł.

Program

 

1. Uwarunkowania efektywnej pracy z grupą w organizacji

 •  Definicja grupy oraz ogólna charakterystyka grup w organizacjach,
 •  Proces grupowy i jego znaczenie dla efektywności szkolenia/spotkania,
 •  Psychologiczne uwarunkowania pracy grupy.

 

2. Trening a facylitacja – możliwości zastosowania oraz ograniczenia w pracy z grupą

 •  Trening a facylitacja – podobieństwa i różnice,
 •  Kryteria doboru odpowiedniej metody pracy do grupy i celu,
 •  Uwarunkowania efektywności treningu i facylitacji,
 •  Zastosowanie obu metod pracy w praktyce.

 

3. Trener a facylitator – podobieństwa i różnice

 •  Trener a facylitator – charakterystyka ról,
 •  Podstawowe kompetencje trenera i facylitatora,
 •  Metody i techniki pracy z grupą trenera i facylitatora – podobieństwa i różnice,

Prowadzący

 

Agata Piątek

Doradca HR, Trener, Facylitator.

Specjalizuje się w tematach z obszaru HR, kompetencji miękkich oraz zarządzania zespołem. Od kilkunastu lat związana z obszarem HR oraz szeroko rozumianym rozwojem ludzi. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując zarówno w firmach rodzimych, jak i w międzynarodowych korporacjach. Jako trener pracuje od 2012 roku:

 •  12-letnie doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu narzędzi HR,
 •  5-letnie doświadczenie w pracy trenera i facylitatora,
 •  Doświadczenie w międzynarodowych projektach rozwojowych,
 • Certyfikowany Trener Standardu HRD BP – Szkolenia Efektywne Biznesowo,
 •  Szkoła Trenerów MERITUM,
 •  Studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi UŚ,
 • Szkoła Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego.

Uprawienia i certyfikaty

Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia sygnowany przez Akademię WSB.

Akademia WSB realizuje usługi rozwojowe zgodnie ze Standardem Usług Szkoleniowo - Rozwojowych SUS 2.0.

Zarówno trening grupowy jak i facylitacja to bardzo efektywne metody pracy z grupą, których zastosowanie zależy przede wszystkim od celu jaki grupa ma osiągnąć. Warto je bliżej poznać!

                                                                                                                                        Agata Piątek