Sztuka wystąpień publicznych

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Cel szkolenia

06.06.2018, AKADEMIA WSB, godz. 9.00 - 17.00

 

Cele biznesowe szkolenia:

Celem biznesowym szkolenia jest poprawa wskaźników związanych z efektywnością prowadzonych prezentacji publicznych, w szczególności takich jak:

 • Zwiększenie liczby kontaktów biznesowych powstałych dzięki skutecznemu wystąpieniu przed szerszym audytorium
 • Oszczędność czasu niezbędnego do przekonania audytorium do swojego pomysłu, idei

 

Celem dydaktycznym szkolenia jest:

 • Uświadomienie uczestnikom korzyści płynących z dobrego przygotowania i przeprowadzenia prezentacji
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnych wystąpień przed audytorium

 

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • Osób, które z racji swojego stanowiska często występują przed audytorium
 • Menadżerów, specjalistów, koordynatorów projektów
 • Osób przygotowywanych do pełnienia roli związanej z prezentacjami publicznymi

 

Po warsztatach Uczestnicy będą umieli:

 • Skutecznie przygotować plan wystąpienia publicznego uwzględniając w nim kluczowe dane takie jak: cel, grupa docelowa, miejsce wystąpienia, oczekiwania audytorium
 • Przeprowadzić efektywną prezentację własnego pomysłu/idei z wykorzystaniem technik angażowania i zainteresowania audytorium
 • Świadomie stosować narzędzia komunikacji werbalnej i niewerbalnej podczas wystąpień publicznych

 

     Koszt uczestnictwa

       W cenie udziału za jedną osobę 695zł netto (faktura zwolniona z VAT) gwarantujemy:

 • Indywidualne konsultacje z ekspertem prowadzącym szkolenie
 • Kameralną grupę sprzyjającą efektywności nauki
 • Materiały szkoleniowe

 

Dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych Akademii WSB atrakcyjne rabaty.

Program

 

1.Gra symulacyjna „Wybory”

 • Przeprowadzenie gry, w której Uczestnicy doświadczają konieczności szybkiego przygotowania i przeprowadzenia wystąpienia publicznego
 • Omówienie gry – wnioski przygotowujące grunt pod zdobywanie wiedzy i umiejętności dotyczących wystąpień publicznych

 

2. Przygotowanie wystąpienia

 • Określanie celu wystąpienia
 • Analiza audytorium
 • Struktura wystąpienia i jego kluczowe momenty
 • Przekonania dotyczące wystąpień publicznych

 

3. Wystąpienie publiczne

 • Metody ciekawego rozpoczęcia
 • Haki na uwagę – czyli jak zainteresować odbiorców
 • Wykorzystywanie rekwizytów w wystąpieniu
 • Radzenie sobie w trudnych sytuacjach podczas wystąpienia
 • Jak budować autorytet i pozostawić dobre wrażenie

 

4. Elementy komunikacji międzyludzkiej

 • Mowa ciała – jak ją kontrolować?
 • Głos jako bezcenne narzędzie
 • Elementy komunikacji perswazyjnej w prezentacjach

 

5. Zakończenie szkolenia

Wygenerowanie indywidualnych celów rozwojowych przez każdego uczestnika

Prowadzący

Michał Szczypek

Trener, Sprzedawca, Antropolog, Animator
Absolwent Katedry Etnologii i Antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada niemal 10 letnie doświadczenie sprzedażowe: telemarketera, sprzedawcy bezpośredniego i doradcy bankowego. Pierwsze szlify trenerskie zdobywał w ING Banku Śląskim, gdzie ponad 3 lata pełnił funkcję Trenera Wewnętrznego, zdobywając doświadczenie ponad 2 tysięcy godzin spędzonych na sali szkoleniowej oraz na indywidualnych treningach umiejętności. Założyciel i właściciel firmy szkoleniowej MS MANAGEMENT. Od kwietnia 2014 roku stale współpracujący z PKP Intercity, gdzie odpowiedzialny jest za przygotowywanie i prowadzenie szkoleń i treningów indywidualnych z umiejętności miękkich. Specjalizuje się w szkoleniach dotyczących Standardów Obsługi Klienta, Technik Sprzedaży, Obsługi Klienta przez Telefon, Komunikacji Międzyludzkiej oraz Wystąpień Publicznych. Na swoich szkoleniach odczarowuje nielubiane przez pracowników „sztywne standardy”. Podczas szkoleń z komunikacji podpiera się przykładami wprost z etnologii. Mówiąc o rozwoju pracowników lub zarządzaniu nimi nie boi się sięgnąć po niestandardowe i atrakcyjne narzędzia: żonglerkę czy bębny etniczne. Lubi pracę z obrazem – na co dzień pracuje z kartami metody Points of You, której jest certyfikowanym praktykiem. Jest certyfikowanym Trenerem Standardu HRD BP.

Uprawienia i certyfikaty

Certyfikat ukończenia szkolenia