Polityki ochrony danych osobowych dla przedsiębiorstw w świetle RODO

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Cel szkolenia

15.04.2018, WSB w Dąbrowie Górniczej, ul.Cieplaka 1c, 9.00 - 15.00

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z kierunkami aktualizacji i zmian w procedurach dotyczących ochrony danych osobowych.

 

Szkolenie przeznaczone jest dla:

  • Specjalistów zajmujących się przetwarzaniem i ochroną danych ososbowych,
  • Przedsiębiorców,
  • Menadżerów i specjalistów HR,
  • Menadżerów i specjalistów IT,
  • Menadżerów i specjalistów działów obsługi klienta i marketingu,
  • Trenerów.

 

Po zakończeniu szkolenia Uczestnicy będą:

  • znać aktualne kierunki rozwoju w zakresie ochrony danych osobowych;
  • zastosować nowe wytyczne dotyczące postępowania z danycmi osobowymi w praktyce.

 

Koszt uczestnictwa

  • Cena szkolenia: 695 zł.

Program

Ochrona danych osobowych w firmach – stan aktualny i  w perspektywie tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) – kierunki zmian w prawie krajowym

 

1. Ochrona danych -  prawo do prywatności – kierunki zmian prawa krajowego (projekt ustawy o ochronie danych osobowych i zmianie niektórych innych ustaw Ministerstwa Cyfryzacji) i międzynarodowego - (RODO).
 

2. Rola i kompetencje organu nadzorczego w procesie badania zgodności przetwarzania danych przez firmy.

 

3. Obowiązki firmy jako administratora danych osobowych.
 

 

4. Obowiązki  firmy - jako pracodawcy - w świetle zasad ochrony danych.

 

5. Powierzenie przetwarzania danych.

 

6. Nowe obowiązki  administratorów po 25 maja 2018 r.

 

7. Procedury udostępniania danych podmiotom zewnętrznym.

 

8. Realizacja obowiązku informacyjnego a prawa osób, których dane dotyczą.


9. Bezpieczeństwo danych dziś i nowe kierunki podejścia do kwestii bezpieczeństwa po 25 maja 2018 r.
 

10. Odpowiedzialność za naruszenie zasad ochrony danych osobowych dziś i w przyszłości.

 

Prowadzący

 

Monika Krasińska

Dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wieloletni wykładowca z zakresu ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej i innych informacji prawnie chronionych. Posiada bogate doświadczenie w pracach nad tworzeniem przepisów gwarantujących ochronę prawa do prywatności i w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych w sektorze publicznym i prywatnym. Obszar specjalizacji: opiniowanie aktów prawa, prowadzenie postępowań administracyjnych i przed sądami administracyjnymi, kierowanie wystąpień do instytucji krajowych i międzynarodowych w zakresie ochrony prawa do prywatności, występowanie przed organami ścigania i sądami krajowymi w sprawach z zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, uczestnictwo w pracach krajowych i międzynarodowych w zakresie kształtowania wytycznych w obszarze ochrony prywatności.

Uprawienia i certyfikaty

 

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat.


Dzisiaj mamy do czynienia z realiami nowej rzeczywistości ekonomicznej. Mówimy też o nowym świecie gospodarki cyfrowej i w tym świecie musi znaleźć się miejsce dla ochrony danych osobowych, bo to one stają się produktem i komercyjną wartością.

 

                                                                                                                                                                                Monika Krasińska