Zarządzanie czasem i pracą sprzedawcy

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Cel szkolenia

Termin i miejsce szkolenia:

piątek 8  grudnia  2017 r.

godzina: 8.00 - 16.00

WSB w Dąbrowie Górniczej, ul.Cieplaka 1

Na szkoleniu poznasz czynniki decydujące o sukcesie w zarzadzaniu sprzedażą. Zaprezentujemy Ci podstawowe techniki i narzędzia do skutecznego zarzadzania zespołem sprzedażowym. Dowiesz się co decyduje o sukcesie w sprzedaży oraz w jaki
sposób rozmawiać z różnego typu klientami tak, aby osiągnąć obustronną satysfakcję. Poznasz narzędzia do skutecznego zarządzania sobą w czasie oraz nauczysz się jak radzić sobie w trudnych sytuacjach w zarzadzaniu sprzedażą.

Celem biznesowym tego szkolenia jest zwiększenie wskaźników sprzedażowych w organizacjach Uczestników np.:

 • zwiększenie wolumenu sprzedaży,
 • zwiększenie liczby pozyskiwanych klientów,
 • zwiększenie wielkości sprzedaży u klienta czy też ilości powracających klientów.

Celem dydaktycznym szkolenia jest :

 • Nabycie przez uczestnika umiejętności:
 • Nabycie umiejętności identyfikacji kluczowych czynników
 • sukcesu w sprzedaży.
 • Nabycie umiejętności posługiwania się technikami i narzędziami do skutecznego zarządzania zespołem sprzedaży.
 • Nabycie umiejętności diagnozowania działań wysoko opłacalnych i nisko opłacalnych u handlowców i ich wpływu
 • na wynik sprzedaży
 • Nabycie umiejętności zarządzania sprzedażą poszczególnych handlowców w czasie.
 • Nabycie umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytacjami w sprzedaży.
 • Uświadomienie przez uczestnika motywacyjnych aspektów zarządzania zadaniami.

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • Menadżerowie zarządzający zespołem,
 • Szefowie działów
 • Menadżerowie sprzedaży (sprzedaż B2B, sprzedaż B2C)

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili:

 •  Stosować narzędzi i techniki do zarządzania zespołem sprzedaży (m.in. mapa kompetencji, superwizje, informacja zwrotna),
 •  Stosować narzędzia efektywnego zarządzania sobą w czasie,
 •  Rozpoznawać różne typy klienta i dostosowywać techniki sprzedaży w zależności od typu,
 •  Radzić sobie w trudnych sytuacjach w zespole – informacja zwrotna, karanie, rozliczanie etc..

Cena szkolenia: 695 zł.

Program

1. Identyfikacja czynników, które decydują osukcesie w zarządzaniu sprzedażą.
(Przegląd czynników zewnętrznych i wewnętrznych, wynikających z relacji oraz uwarunkowań branżowych w sprzedaży detalicznej oraz B2B)
2. Zapoznanie się z technikami i narzędziami do skutecznego zarządzania zespołem sprzedażowym ( Filozofia Kupuje- Wraca- Poleca jako skuteczne podejście do osiągania wyników sprzedażowych, mapa zespołu sprzedażowego, koncepcja zarządzania adaptatywnego, praca na kompetencjach handlowców, praca z handlowcami wg mapy kompetencji, superwizje handlowców, wizyty u klientów, korekta działań, zbieranie informacji zwrotnej, „filozofia” sprzedaży poszczególnych handlowców a „filozofia sprzedaży zespołu”)
3. Zapoznanie się z narzędziami i technikami, dzięki którym łatwiej osiągnąć sukces w sprzedaży.
( Schemat i etapy rozmowy handlowej oraz ich cele; dynamika psychologii zakupu, techniki sprzedaży)
4. Zapoznanie się z podstawową typologią klientów oraz elementami zwiększającymi sprzedaż ( typologia klientów ze względu na preferencje zakupowe, narzędzia cross sell i up sellingu, zasada 102%, zasada wzajemności)
5. Zarządzanie sprzedażą w czasie (matryca efektywności, gospodarowanie czasem przez handlowców, mapowanie czasu, rola szefa w zarzadzaniu czasem handlowców)
6. Trudne sytuacje w zarzadzaniu sprzedażą (Zdefiniowanie trudnej sytuacji w zarzadzaniu zespołem sprzedażowym, postepowanie
menadżera w trudnych sytuacjach, spotkania indywidualne z handlowcami, spotkania z zespołem, udzielanie informacji zwrotnej,
nagradzanie, karanie, docenianie, przydzielanie planów, rozliczanie, komunikacja trudnych tematów)
7. Teoria w praktyce – ćwiczenia symulacji działań zarządzania zespołem sprzedażowym (symulacje, sesja informacji zwrotnych)

Maksymalna liczba uczestników: 12-15 osób

Liczba godzin: 8h

 

Prowadzący

Michał Szczypek

Trener, Sprzedawca, Antropolog, Animator
Absolwent Katedry Etnologii i Antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada niemal 10 letnie doświadczenie sprzedażowe: telemarketera, sprzedawcy bezpośredniego i doradcy bankowego. Pierwsze szlify trenerskie zdobywał w ING Banku Śląskim, gdzie ponad 3 lata pełnił funkcję Trenera Wewnętrznego, zdobywając doświadczenie ponad 2 tysięcy godzin spędzonych na sali szkoleniowej oraz na indywidualnych treningach umiejętności. Założyciel i właściciel firmy szkoleniowej MS MANAGEMENT. Od kwietnia 2014 roku stale współpracujący z PKP Intercity, gdzie odpowiedzialny jest za przygotowywanie i prowadzenie szkoleń i treningów indywidualnych z umiejętności miękkich. Specjalizuje się w szkoleniach dotyczących Standardów Obsługi Klienta, Technik Sprzedaży, Obsługi Klienta przez Telefon, Komunikacji Międzyludzkiej oraz Wystąpień Publicznych. Na swoich szkoleniach odczarowuje nielubiane przez pracowników „sztywne standardy”. Podczas szkoleń z komunikacji podpiera się przykładami wprost z etnologii. Mówiąc o rozwoju pracowników lub zarządzaniu nimi nie boi się sięgnąć po niestandardowe i atrakcyjne narzędzia: żonglerkę czy bębny etniczne. Lubi pracę z obrazem – na co dzień pracuje z kartami metody Points of You, której jest certyfikowanym praktykiem. Jest certyfikowanym Trenerem Standardu HRD BP.

Uprawienia i certyfikaty