Cisco Certified Entry Network Associate

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

 

Program szkolenia

Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych zdobyciem profesjonalnej wiedzy i umiejętności z zakresu sieci komputerowych

Część 1: Podstawy działania sieci komputerowych

Część 2: Sieci przełączane i podstawy routingu. Protokół IPv6. Bezpieczeństwo sieci komputerowych.

Część 3: Projektowanie sieci komputerowych. Zaawansowany routing w sieciach IP.

Część 4: Podstawy działania sieci rozległych. Technologia NAT. Protokoły redundancji routingu.

 

Adresaci

Pracownicy działów technicznych / IT; Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji.

 

Czas trwania

160 godzin (w tym 80 godzin na platformie e – learning we własnym tempie)

 

Praca

Opłaty

 

Koszt szkolenia 

4000 zł 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy