Bezpieczeństwo systemów informatycznych

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

 

Program szkolenia

  • Zarządzanie bezpieczeństwem teleinformatycznym
  • Identyfikacja zasobów podlegających ochronie
  • Budowanie strategii i polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego
  • Audytowanie bezpieczeństwa danych informatycznych
  • Projektowanie bezpieczeństwa zasobów sieciowych
  • Projektowanie kontroli dostępu do zasobów
  • Identyfikacja zagrożeń

 

Adresaci

Przedstawiciele mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw różnych branż. Szkolenie przeznaczone jest dla kadry zarządczej oraz pracowników, w szczególności z branży ICT.

 

Czas trwania

16 godzin

 

Maksymalna liczba uczestników

16 osób

 

Praca

Opłaty

 

Koszt szkolenia

1500 zł

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy