Budowa aplikacji bazodanowych dla urządzeń mobilnych systemem operacyjnym Android

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

 

Program szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności budowania aplikacji dla systemu Android współpracujących z bazą danych zgodną z modelem relacyjnym. W ramach szkolenia przewiduje się przedstawienie podstaw modelu relacyjnego, przedstawienie zasad projektowania baz danych zgodnych z modelem relacyjnym, pokazanie podstaw języka SQL z ukierunkowaniem na generowanie raportów mających zastosowanie w aplikacjach mobilnych. Kursanci poznają zasady łączenia aplikacji mobilnych z baza danych przy zastosowaniu warstwy logiki biznesowej realizowanej zgodnie z modelem REST i WebServices. Szkolenie zwraca uwagę na tworzenie elastycznych interfejsów graficznych, dostosowujących się do różnych rozdzielczości ekranu, spotykanych na urządzeniach obsługiwanych przez Androida. Na koniec pokażemy proces publikacji w sklepie Google Play

 

Adresaci

Przedstawiciele mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw różnych branż. Szkolenie przeznaczone jest dla kadry zarządczej oraz pracowników, w szczególności z branży ICT.

 

Czas trwania

24 godziny

 

Maksymalna liczba uczestników

12 osób

 

Praca

Opłaty

 

Koszt szkolenia 

2400 zł 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy