Budowa aplikacji bazodanowych dla urządzeń mobilnych systemem operacyjnym Android

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

 

Program szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności budowania aplikacji dla systemu Android współpracujących z bazą danych zgodną z modelem relacyjnym. W ramach szkolenia przewiduje się przedstawienie podstaw modelu relacyjnego, przedstawienie zasad projektowania baz danych zgodnych z modelem relacyjnym, pokazanie podstaw języka SQL z ukierunkowaniem na generowanie raportów mających zastosowanie w aplikacjach mobilnych. Kursanci poznają zasady łączenia aplikacji mobilnych z baza danych przy zastosowaniu warstwy logiki biznesowej realizowanej zgodnie z modelem REST i WebServices. Szkolenie zwraca uwagę na tworzenie elastycznych interfejsów graficznych, dostosowujących się do różnych rozdzielczości ekranu, spotykanych na urządzeniach obsługiwanych przez Androida. Na koniec pokażemy proces publikacji w sklepie Google Play

 

Adresaci

Przedstawiciele mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw różnych branż. Szkolenie przeznaczone jest dla kadry zarządczej oraz pracowników, w szczególności z branży ICT.

 

Czas trwania

24 godziny

 

Maksymalna liczba uczestników

12 osób

 

Praca

Opłaty

 

Koszt szkolenia 

2400 zł 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy